Cv en nevenfuncties Elly Blanksma

Hier vindt u meer informatie over de opleiding(en) en banen van de burgemeester.

Cv

Algemene gegevens

 • Naam: P.J.M.G. Blanksma-van den Heuvel (Elly)
 • Geboortedatum: 24 september 1959
 • Geboorteplaats: Helmond

Opleiding

 • Fontys Hogeschool, Bedrijfseconomie, Eindhoven

Loopbaan

 • 2012-heden: Burgemeester van Helmond
 • 2006-2012: Lid Tweede Kamer der Staten-Generaal
  • Kabinet Bos/Balkenende
  • Woordvoerder Financiën: Overheidsfinanciën, Europa, Financiële sector
  • Voorzitter commissies Sociale Zaken, Economische Zaken en Financiën
  • Kabinet Balkenende IV
  • Lid dagelijks bestuur van de CDA-fractie
  • Woordvoerder Financiën: Financiële sector
  • Woordvoerder Economische Zaken: mkb, Innovatie
 • 1991-2006: Rabobank Nederland 
  • Manager bedrijven
 • 1981-1991: Rabobank Helmond
  • Senior Account Manager bedrijven

Nevenfuncties

Nevenfuncties uit het ambt van burgemeester

 • Vicevoorzitter (a.i. voorzitter in 2021) Metropoolregio Eindhoven (MRE);
 • Vicevoorzitter Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost (VRBZO);
 • Voorzitter Basisteam Peelland;
 • Lid Bestuurlijke Regiegroep Oost-Brabant;
 • Bestuurslid Stichting Brainport Eindhoven;
 • Dagelijks bestuurslid Taskforce-RIEC;
 • Voorzitter Platform Sociale Cohesie Helmond.

Overige nevenfuncties

 • Voorzitter Raad van Toezicht NIBUD (Nationaal Instituut budgetvoorlichting) sinds januari 2014; Bezoldigd: € 3.000,- per jaar (peildatum 1 april 2023)
 • Voorzitter Stichting toetsing verzekeraars (Stv) sinds maart 2015; Bezoldigd € 7.500,- per jaar (peildatum 1 april 2023)
 • Lid geschillencommissie Woningwet sinds april 2016; Bezoldigd € 1.880,- per jaar (peildatum 1 april 2023)
 • Lid Raad van Bestuur Vlaams-Nederlands Huis de Buren sinds september 2017; Bezoldigd € 1.500,- per jaar (peildatum 1 april 2023)
 • Lid Raad van Toezicht Opera Zuid sinds mei 2018; Onbezoldigd
 • Lid Nationaal Comité Veteranendag sinds november 2019; Onbezoldigd
 • Vicevoorzitter Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn.nl) / Voorzitter remuneratie commissie SVn sinds april 2023

Comité van aanbeveling/ambassadeur

 • Stichting Méér muziek in de klas;
 • Inloophuis de Cirkel;
 • Stichting Leergeld Helmond;
 • De Helmondse Musical;
 • Stichting OBUMU Nederland-Uganda.
Uw Reactie
Uw Reactie