Nevenfuncties Martijn de Kort

Wilt u weten wat de wethouder nog meer doet? Dat leest u hieronder.

 • Per 20 april 2023.
 • Informele overleggen zijn niet opgenomen.
 • Plaatsvervangende lidmaatschappen zijn niet opgenomen.

Nevenwerkzaamheden uit hoofde van het wethouderschap

 • Lid Pijler Economie & Werk G40
 • Lid themagroep Smart City G40
 • Lid Stuurgroep BrabantStad (B5)
 • Lid Algemeen Bestuur MRE
 • Lid Commissie van Advies Financiën MRE
 • Voorzitter stimuleringsfonds adviescommissie MRE
 • Lid Portefeuillehoudersoverleg Economie MRE
 • Lid Portefeuillehoudersoverleg Economie SGE
 • Lid Bestuurlijk Platform SGE
 • Bestuurlijk trekker detailhandelsvisie SGE
 • Lid Stuurgroep Regionale Bedrijven Terreinen (RBT) Brainport-Oost
 • Lid Sub regionaal overleg EZ De Peel
 • Lid Bestuurlijk overleg arbeidsmigratie
 • Lid Algemeen Bestuur GR Senzer
 • Lid Bestuurlijke Klankbordgroep Arbeidsmigranten VNG
 • Lid Bestuurlijk overleg PACT Brabant
 • Voorzitter Raad van Toezicht Stichting Automotive Campus Helmond

Nevenwerkzaamheden

 • 2022 Lid BOD IPO

Vrijwilligerswerk

 • 2021-heden: Bestuurslid Stichting Meten Vught
 • 2018-heden: Ambassadeur International Vocalisten Concours den Bosch
 • 2023-heden: Adviseur bestuur FC den Bosch Foundation
Uw Reactie
Uw Reactie