Voorjaarsnota 2016

De gemeenteraad heeft op donderdag 2 juni de Voorjaarsnota 2016 vastgesteld. Daarbij zijn 17 moties aangenomen.

De Voorjaarsnota geeft de grote lijnen aan voor de begroting voor 2017. Die begroting wordt in november van dit jaar door de gemeenteraad vastgesteld. De begroting is min of meer het "huishoudboekje" van de gemeente: er wordt aangegeven welke inkomsten verwacht worden en waar de gemeente het beschikbare geld aan uit wil geven.

Er zijn tijdens de behandeling 29 moties ingediend. 17 moties zijn aangenomen.

Technische vragen

Op donderdag 26 mei was er een informatieve commissievergadering, waarbij de raadsleden technische vragen hebben gesteld over de Voorjaarsnota. De vragen zijn beantwoord door de leden van het management team met ondersteuning van een aantal ambtenaren.

Hooravond op 25 mei

Op woensdag 25 mei is er een hooravond gehouden voor inwoners van Helmond en vertegenwoordigers van verenigingen en instellingen. Er is één inspreker geweest.

Bij de behandeling van de Voorjaarsnota horen de volgende stukken:

Uw Reactie
Uw Reactie