Voorjaarsnota 2021

Het college van B&W heeft op woensdag 9 juni de Voorjaarsnota 2021 aangeboden aan de gemeenteraad. De gemeenteraad discussieert op dinsdag 6 juli over het vaststellen van deze nota.

De vergadering begint om 13.00 uur in de raadzaal in Boscotondo en is live te volgen via onze website: https://helmond.raadsinformatie.nl/.

De Voorjaarsnota geeft de grote lijnen aan voor de begroting voor 2022. Die begroting wordt in november van dit jaar door de gemeenteraad vastgesteld. De begroting is min of meer het "huishoudboekje" van de gemeente: er wordt aangegeven welke inkomsten verwacht worden en waar de gemeente het beschikbare geld aan uit wil geven.

Hooravond 29 juni

Op dinsdag 29 juni is er een hooravond voor inwoners van Helmond en vertegenwoordigers van verenigingen en instellingen. Wilt u de gemeenteraad laten weten hoe u over de plannen, zoals die in de Voorjaarsnota staan, denkt? Meld u dan aan voor de hooravond. Stuur een mailtje naar de griffie van de gemeente Helmond (raadsgriffie@helmond.nl).
Er is een aantal spelregels: in dat mailtje schrijft u uw naam, uw telefoonnummer en namens wie u spreekt. Dit mailtje stuurt u voor vrijdagmiddag 25 juni 16.00 uur.
Elke spreker krijgt maximaal 5 minuten de gelegenheid om zijn standpunt toe te lichten.

Bij de behandeling van de Voorjaarsnota horen de volgende stukken:

Uw Reactie
Uw Reactie