Voorjaarsnota 2021

De gemeenteraad heeft op dinsdag 6 juli de Voorjaarsnota 2021 vastgesteld.

De Voorjaarsnota geeft de grote lijnen aan voor de begroting voor 2022. Die begroting wordt in november van dit jaar door de gemeenteraad vastgesteld. De begroting is min of meer het "huishoudboekje" van de gemeente: er wordt aangegeven welke inkomsten verwacht worden en waar de gemeente het beschikbare geld aan uit wil geven.

Bij de behandeling van de Voorjaarsnota horen de volgende stukken:

De raad heeft de Voorjaarsnota op 6 juli vastgesteld en heeft daarbij 7 moties aangenomen:

Uw Reactie
Uw Reactie