Programmabegroting 2024

Op donderdag 28 september 2023 heeft het college van B&W de gemeentebegroting voor het jaar 2024 gepresenteerd. De begroting is min of meer het "huishoudboekje" van de gemeente: er wordt aangegeven welke inkomsten verwacht worden en waar de gemeente het beschikbare geld aan uit wil geven.

Discussie in de gemeenteraad

De gemeenteraad gaat op dinsdag 7 november a.s. discussiëren over de begroting voor 2024. Dat gebeurt in de raadzaal in Boscotondo. De vergadering begint om 13.00 uur. Iedereen is hierbij van harte welkom! Eerst zullen alle fracties hun mening geven over de begroting en vragen stellen aan het college. Om 16.30 uur is er een pauze. Na de pauze geven burgemeester en wethouders vanaf 17.30 uur antwoord aan de raadsleden en wordt er gediscussieerd over de begroting. Van 19.00 tot 20.00 uur is er opnieuw een pauze. Vanaf 20.00 uur wordt er gestemd of de begroting wordt vastgesteld en of er nog zaken gewijzigd worden. Raadsleden kunnen namelijk wijzigingen voorstellen via amendementen en moties.

 

 

Uw Reactie
Uw Reactie