Programmabegroting 2021

De begroting is min of meer het "huishoudboekje" van de gemeente: Er wordt aangegeven welke inkomsten verwacht worden en waar de gemeente het beschikbare geld aan uit wil geven. De gemeenteraad heeft de begroting voor 2021 op 10 november vastgesteld. De begroting vindt u hieronder.

In oktober en november hebben de Helmondse politieke partijen op verschillende momenten hun visie op de begroting gegeven. Deze is uiteindelijk op 10 november vastgesteld.

Daarbij hebben de politieke partijen ruim 20 moties en amendementen ingediend. Uiteindelijk zijn 12 moties aangenomen door de gemeenteraad:

* Moties zijn opdrachten aan het college om bepaalde zaken aan te pakken of uit te zoeken. Amendementen zijn voorstellen om iets te wijzigen aan de begroting.

Meer informatie

Uw Reactie
Uw Reactie