Programmabegroting 2015

De gemeenteraad heeft op donderdag 6 november 2014 de gemeentebegroting voor het jaar 2015 aangenomen. De begroting is min of meer het "huishoudboekje" van de gemeente: er wordt aangegeven welke inkomsten verwacht worden en waar de gemeente het beschikbare geld aan uit wil geven.

Hooravond

Op woensdag 15 oktober 2014 heeft de Helmondse gemeenteraad een hooravond gehouden in de raadzaal in Boscotondo. Tijdens die avond hebben vier inwoners van Helmond op persoonlijke titel of namens een organisatie hun mening gegeven over de begroting voor 2015 van de gemeente.

Discussie in de gemeenteraad

De gemeenteraad heeft op 6 november stevig gediscussieerd over de begroting voor 2015. Dat heeft tot een aantal wijzigingen geleid. Raadsleden kunnen namelijk wijzigingen voorstellen via amendementen en moties. In totaal zijn er 9 moties en 1 amendement aangenomen.

Meer informatie

Bij de begroting hoort een aantal voorstellen voor de hoogte van de gemeentelijke belastingen en tarieven. Verder is er een aanbiedingsbrief van het college van B&W aan de gemeenteraad en een presentatie met de belangrijkste punten uit de begroting. Alle stukken over de begroting vindt u hieronder:

Uw Reactie
Uw Reactie