Programmabegroting 2014

De gemeenteraad heeft op donderdag 7 november de gemeentebegroting voor 2014 vastgesteld. De begroting is min of meer het "huishoudboekje" van de gemeente: er wordt aangegeven welke inkomsten verwacht worden en waar de gemeente het beschikbare geld aan uit wil geven.

Hooravond over de begroting

Op woensdag 23 oktober 2013 heeft de Helmondse gemeenteraad een hooravond georganiseerd in de raadzaal in Boscotondo. Tijdens die avond hebben inwoners van Helmond op persoonlijke titel of namens een organisatie hun mening kunnen geven over de begroting voor 2014 van de gemeente. Het verslag van deze hooravond vindt u hieronder.

Technische vragen

Op 24 oktober hebben de raadsleden technische vragen kunnen stellen over de begroting. Het verslag van deze bijeenkomst vindt u hieronder.

Discussie in de gemeenteraad

De gemeenteraad heeft op 7 november gediscussieerd over de begroting voor 2014. De begroting is vastgesteld door de raad, maar er zijn wel wat aanpassingen gedaan. Raadsleden kunnen namelijk wijzigingen voorstellen via amendementen en moties. In totaal zijn er 4 amendementen en 11 moties aangenomen door de raad

Meer informatie

Bij de begroting hoort een aantal voorstellen voor de hoogte van de gemeentelijke belastingen en tarieven. Verder is er een aanbiedingsbrief van het college van B&W aan de gemeenteraad en een presentatie met de belangrijkste punten uit de begroting. Alle stukken over de begroting vindt u hieronder:

Uw Reactie
Uw Reactie