Programmabegroting 2022

De begroting is min of meer het "huishoudboekje" van de gemeente: Er wordt aangegeven welke inkomsten verwacht worden en waar de gemeente het beschikbare geld aan uit wil geven. Op 9 november 2021 heeft de gemeenteraad de begroting voor 2022 vastgesteld.

Laatste begroting van deze raadsperiode

Op 5 oktober heeft het college van Burgemeester & Wethouders een sluitende meerjarenbegroting 2022-2025 aan de gemeenteraad aangeboden. De laatste begroting van deze raadsperiode. Hierin staan vooral het tegengaan van tweedeling en duurzame ontwikkeling centraal.

Wethouder van de Brug (financiën): ‘Helmond is financieel gezond, het huishoudboekje is op orde en we kunnen met deze sluitende begroting ook een volgend college ruimte geven om de stad verder te brengen.’

Begroting 2022 vastgesteld

Op 9 november 2021 heeft de gemeenteraad de financiële stukken van de begroting uitgebreid besproken en uiteindelijk vastgesteld.

Daarbij zijn verschillende moties en een amendement ingediend. Dat zijn voorstellen om iets te wijzigen aan de begroting of opdrachten aan het college om bepaalde zaken aan te pakken of uit te zoeken. Uiteindelijk zijn er 9 moties aangenomen.

Uw Reactie
Uw Reactie