Stadsvisie 2030: Helmond werkt

Het document ‘Helmond werkt; visie op de toekomst van Helmond’ is op 5 februari 2013 vastgesteld door de gemeenteraad.

Op weg naar een nieuwe stadsvisie voor Helmond

In deze stadsvisie 2030 wordt een globale koers geschetst met perspectief en ambitie. En dat zonder de eindbestemming en tijdsbeeld precies en strak vast te stellen. Dit geeft nog voldoende ruimte om de route bij te stellen aan de hand van dan spelende ontwikkelingen. De uiteindelijke eindbestemming wordt benoemd tijdens de reis. Deze reis naar de toekomst van Helmond wil het College van B&W de komende jaren samen met de raad, bedrijven en bewoners bepalen. Hieronder kunt u deze visie downloaden en ook het begeleidende filmpje bekijken.

Uw Reactie
Uw Reactie