• Bestuur
  • Jaarrekening en jaarverslag

Jaarrekening en jaarverslag

De Jaarverantwoording bestaat uit het jaarverslag en de jaarrekening. Het jaarverslag omvat de verantwoording over de programma’s en de verplichte resultaten. Hierin wordt inzicht gegeven in de wijze waarop we onze doelstellingen, zoals geformuleerd in de begroting, hebben gerealiseerd en de maatschappelijke resultaten die daarmee zijn beoogd. De jaarrekening geeft een financieel beeld van de gerealiseerde baten en lasten ten opzichte van de begroting én inzicht in de financiële positie van de gemeente.

De jaarstukken van 2022:

De jaarstukken van 2021:

De jaarstukken van 2020:

De jaarstukken van 2019:

De jaarstukken van 2018:

De jaarstukken van 2017:

De jaarverantwoording van 2016:

De jaarstukken van 2015:

De jaarverantwoording van 2014:

De jaarverantwoording van 2013:

De jaarstukken van 2012: 

De jaarstukken van 2011:

De jaarstukken van 2010:

De jaarstukken van 2009:

De jaarstukken van 2008:

De jaarstukken van 2007:

De jaarstukken van 2006:

Kunt u de bovenstaande documenten niet goed lezen? Klik dan hier om een toegankelijk document aan te vragen

Uw Reactie
Uw Reactie