Rampenplan Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost

Samenvatting:

Dit rampenplan en draaiboeken zijn vastgesteld door het Algemeen Bestuur van de Veilgheidsregio Brabant-Zuidoost en zijn regionaal, dus voor alle 21 deelnemende gemeentes in de Veiligheidsregio dezelfde. De opbouw van het plan is als volgt: Regionaal crisisplan (multidisciplinair raamwerk) -> Deelplan Bevolkingszorg (totaalplan gemeentelijke processen) -> draaiboeken per proces. Het draaiboek Backoffice kent een op de Helmondse werkwijze aangepaste versie; informatie hierover kan verkregen worden via de afdeling communicatie van de gemeente Helmond.

Besloten door:

B&W

Datum inwerkingtreding:

29-3-2013

Lees verder


Uw Reactie
Uw Reactie