Inrichting en beheer De Bundertjes UItvoeringsplan 2010-2020

Samenvatting:

De inrichtingsmaatregelen, voortkomend uit de natuurcompensatieverplichting van de Groene Loper, opgelegd door de Provincie, zijn voor natuurgebied de Bundertjes succesvol uitgevoerd. Het terrein kan nu geheel in beheer genomen worden. Hiervoor is een nieuw beheerplan opgesteld.

Besloten door:

Burgemeester en B&W

Datum inwerkingtreding:

1-9-2014

Lees verder


Uw Reactie
Uw Reactie