Structuurvisie Centrumgebied Groene Peelvallei

Samenvatting:

In de structuurvisie beschrijven de gemeente Helmond en de gemeente Deurne op hoofdlijnen welke toeristisch-recreatieve ontwikkelingen mogelijk zijn in het Centrumgebied Groene Peelvallei en welke voorwaarden aan het ontwikkelen van initiatieven verbonden zijn. In de structuurvisie worden verschillende onderdelen benoemd die in het gebied kunnen worden ontwikkeld.

Besloten door:

Gemeenteraad

Datum inwerkingtreding:

5-7-2011

Lees verder


Relatie met ander beleid en/of onderzoek

Uw Reactie
Uw Reactie