Brandevoort in cijfers per 1 januari 2018

 
  aantal in wijk % in wijk % in Helmond
BEVOLKING      
leeftijd  9.936  100,0  100,0
0-14 jaar 2.556 25,7 17,2
15-29 jaar 1.554 15,6 17,7
30-44 jaar 2.244 22,6 19,1
45-54 jaar 2.009 20,2 16,4
55-64 jaar 760 7,6 12,7
65-79 jaar 700 7,0 13,2
80 jaar en ouder 113 1,1 3,6
       
etniciteit 9.936 100,0 100,0
Nederlands 8.441 85,0 73,8
overig westers 955 9,6 13,2 
Marokkaans 85 0,9 4,3
Turks 86 0,9 2,7
Surinaams/Antilliaans1) 104 1,0 1,5
overig niet-westers 265 2,7 4,6
       
huishoudens 3.555 100,0 100,0 
alleenstaande 636 17,9 34,4 
paar zonder kinderen 919 25,9 28,0 
paar met kinderen 1.666 46,9 28,6 
eenoudergezin 320 9,0 8,6
overig huishouden 14 0,4 0,4
       
WONINGEN      
bouwwijze 3.582 100,0 100,0
eengezins 3.042 84,9 75,5
meergezins 540 15,1 24,5
koop-/huurverhouding 3.582 100,0 100,0
koop 2.684 74,9 53,3
huur 840 23,5 45,5
onbekend 58 1,6 1,3
bouwjaar 3.582 100,0 100,0
<1950 31 0,9 8,7
1950-1979 19 0,5 31,0
1980-1989 6 0,2 23,7
1990-1999 27 0,8 17,3
2000-2009 2.859 79,8 13,7
2010 of later 640 17,9 5,6
gemiddelde perceel oppervlakte (m²) 321 118 index 100
gemiddelde OZB-waarde (€)2) 320.923 158 index 100
       
SOCIAALECONOMISCHE KENMERKEN      
bezette banen (in de wijk)3) 2.400    
gemiddeld besteedbaar huishoudeninkomen4) 52.800 143 index 100
rapportcijfer veiligheid (in eigen buurt)5)   7,6 7,0
misdrijven verkeersveiligheid5) 77 7,8 29,0
misdrijven objectieve veiligheid/veel voorkomende criminaliteit/lichamelijke integriteit5) 151 15,2 45,7
misdrijven sociale kwaliteit (alcohol, drugs, hangjongeren)5) 63 6,3 20,4
Wmo-gebruikers6) 265 28 index 100
cliënten opvoedondersteuning6) 118 50 index 100
cliënten jeugdhulp6) 426 100 index 100
  1. Voormalige Nederlandse Antillen (incl. Aruba)
  2. OZB= Onroerende-zaakbelasting
  3. Bron: vestigingsregister, peildatum 1 april 2017. Bezette banen is het aantal banen in de wijk die bezet worden door mensen uit de wijk of daarbuiten (afgerond op 100).
  4. Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Regionaal Inkomensonderzoek (RIO, 2015)
  5. Bron: Veiligheidsmonitor 2017
  6. Bron: Eenheid Zorg en Ondersteuning (kalenderjaar 2017). Wmo= Wet maatschappelijke ondersteuning. Het aantal Wmo-gebruikers zijn gebruikers met 1 of meerdere indicaties. In het indexcijfer is het gebruik gerelateerd aan het aantal 65-plussers.