Nieuws

 • evenementenmonitor 2018

  Helmondse evenementen goed gewaardeerd en bezocht

  maandag 1 april 2019
  De negen grootste publieksevenementen in Helmond werden vorig jaar door ruim 250.000 mensen bezocht. Gezamenlijk hebben de bezoekers van deze negen evenementen naar schatting 3 miljoen euro besteed. Dat blijkt uit de ‘Evenementenmonitor Helmond 2018’.

 • Tiny Forest

  Aanleg Tiny Forests in Helmond

  woensdag 27 maart 2019
  In januari is er een oproep gedaan aan enthousiaste inwoners, scholen of bedrijven die als initiatiefnemer een minibos (mee) willen aanleggen. Hartelijk bedankt voor alle aanmeldingen.

 • Kringloopwinkel textielverwerking

  Opening textielverwerking bij Kringloopwinkel Helmond

  vrijdag 22 maart 2019
  Op weg naar een klimaatneutraal Helmond in 2035 heeft gemeente Helmond sinds vorig jaar juni de regie genomen op de textielinzameling. Dit met als doel het gescheiden inzamelen van textiel voor hergebruik te bevorderen, meer textiel in Helmond te houden en de lokale werkgelegenheid te stimuleren. De gemeente Helmond heeft aan Blink gevraagd om in samenwerking de inzameling en verwerking van het Helmondse textiel te organiseren. Blink draagt zorg voor de textielinzameling en voor het sorteren en vermarkten van het textiel heeft een Europees aanbestedingstraject gelopen. De aanbesteding is in oktober 2018 gegund aan Kringloopwinkel Helmond. Naar aanleiding hiervan vond vanmiddag de officiële openingshandeling plaats bij Kringloopwinkel Helmond.

 • Helmond Zoemt

  Zoemende inwoners zijn blij met ecologisch maaibeleid

  donderdag 21 maart 2019
  Vanaf dit voorjaar verandert de gemeente Helmond de wijze waarop bepaalde bermen en grasvelden worden gemaaid. Dit betekent dat circa 15 tot 20 procent van de begroeiing van deze bermen blijft staan. Hierdoor blijft ook een deel van de bloemen staan waardoor er een langer nectarseizoen ontstaat voor insecten en insecten (meer) nestgelegenheden hebben. Het stimuleren van biodiversiteit is dan ook het uitgangspunt van het nieuwe ecologisch maaibeleid.

 • evenementensubsidie

  Evenementensubsidies 2019: fors meer subsidie toegekend

  dinsdag 5 februari 2019
  Evenementen zijn belangrijk voor levendigheid in de stad. Het college heeft het evenementenbudget voor 2019 verdrievoudigd: van €150.000 naar €450.000 per jaar. Een groot deel daarvan, €335.000, gaat naar reguliere evenementen. De subsidies voor de reguliere evenementen in 2019 zijn nu verdeeld. Belangrijke criteria bij de toekenning van de subsidies zijn duurzaamheid, de aantrekkelijkheid voor jongeren en de mate waarin een evenement een (boven)regionale uitstraling heeft. Aan 22 evenementen wordt een subsidie toegekend. Het hoogste subsidiebedrag gaat naar Urban Matterz.

Uw Reactie
Uw Reactie