Nieuws

 • Subsidie voor Smart Synergy Helmond is volgende stap in verduurzaming bedrijventerreinen

  woensdag 3 februari 2021
  Binnen het kernthema Energiebewust en duurzaam worden vier projecten uitgevoerd in samenwerking met Stichting InduSym. Deze projecten zijn gebundeld onder de vlag Smart Synergy Helmond.

 • .

  Lokale partners zetten zich in voor een gezonder Helmond

  dinsdag 15 december 2020
  Bewoners van volkswijken in Helmond leven gemiddeld zeven jaar korter dan anderen. Door roken, overgewicht en problematisch alcohol gebruik aan te pakken kan de gezondheid van heel veel mensen verbeteren. In navolging van het Nationaal Preventieakkoord is er daarom ook een lokaal Preventieakkoord gesloten. Een Helmonds akkoord, waaraan meer dan 40 lokale organisaties zich committeerden. Samen werken we aan een rookvrij Helmond, gezonde voeding en voldoende beweging en het tegengaan van overmatig alcohol en drugsgebruik onder Helmonders. Maandagavond 14 december vond de kick-off plaats via een webinar.

 • Ondertekening MKB-deal voor een sterker regionaal mkb

  Regio ontvangt geld vanuit het Rijk voor ‘Peel Digitaal’

  donderdag 26 november 2020
  In regio de Peel heeft Staatssecretaris Mona Keijzer digitaal een cheque uitgereikt ter waarde van €400.000. Het geld wordt besteed aan ontwikkeling van digitalisering in de regio, dit is het werk van de toekomst. Bedrijven in de regio worden warm gemaakt voor nieuwe digitale toepassingen zoals bijvoorbeeld robotisering. Daarnaast is het doel om 26.000 leerlingen in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en mbo met praktijkopdrachten, stages en evenementen op het gebied van techniek te laten ervaren hoe belangrijk technische beroepen zijn, nu en in de toekomst.

 • Sfeerfoto van training jeugdspelers Helmond Sport

  Uitvoeringsbudget Helmonds Sportakkoord is vanaf nu beschikbaar

  maandag 16 november 2020
  Eind vorig jaar is het Lokaal Sportakkoord ‘sport verenigt Helmond’ gerealiseerd. Verschillende partners in de stad tekenden dit akkoord om samen uitvoering te geven aan de geformuleerde ambities en acties uit het akkoord. Voor de uitvoering van de ambities uit het Helmonds Sportakkoord krijgen we tot en met 2022 een jaarlijks budget. Organisaties die een bijdrage leveren aan de gestelde ambities in het Sportakkoord kunnen daarom vanaf nu aanvragen indienen voor een bijdrage in de kosten.

 • Aanpak illegale praktijken bedrijventerrein Hoogeind

  woensdag 9 september 2020
  Stichting Bedrijventerreinen Helmond, Openbaar Ministerie en gemeente zijn op 9 september een pilot gestart om illegale praktijken op het bedrijventerrein Hoogeind aan te pakken. Deelnemende bedrijven gaan een gestandaardiseerde huurovereenkomst gebruiken. Daarin staat een bepaling dat het pand drie keer per jaar door de verhuurder of met toestemming van de verhuurder gecontroleerd wordt. De verwachting is dat deze controlemogelijkheid het voor criminelen moeilijker maakt om bedrijfsruimtes te huren.

Uw Reactie
Uw Reactie