Nieuws

 • Ondertekening MKB-deal voor een sterker regionaal mkb

  Regio ontvangt geld vanuit het Rijk voor ‘Peel Digitaal’

  donderdag 26 november 2020
  In regio de Peel heeft Staatssecretaris Mona Keijzer digitaal een cheque uitgereikt ter waarde van €400.000. Het geld wordt besteed aan ontwikkeling van digitalisering in de regio, dit is het werk van de toekomst. Bedrijven in de regio worden warm gemaakt voor nieuwe digitale toepassingen zoals bijvoorbeeld robotisering. Daarnaast is het doel om 26.000 leerlingen in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en mbo met praktijkopdrachten, stages en evenementen op het gebied van techniek te laten ervaren hoe belangrijk technische beroepen zijn, nu en in de toekomst.

 • Sfeerfoto van training jeugdspelers Helmond Sport

  Noodfonds Corona tot eind december verlengd

  donderdag 26 november 2020
  De inschrijftermijn om aanspraak te maken op het noodfonds Corona is verlengd tot 31 december 2020. De gemeente heeft dit noodfonds opgericht voor (sport)clubs, verenigingen en culturele en maatschappelijke organisaties die door de rijksmaatregelen vanwege de coronacrisis in acute financiële moeilijkheden komen. Nu de maatregelen vanwege een tweede coronagolf zijn verlengd komen er steeds meer organisaties in moeilijkheden. Om hen tegemoet te komen stelt de gemeente het noodfonds voor een langere tijd beschikbaar. Een organisatie kan eenmalig beroep doen op dit noodfonds.

 • Sfeerfoto van training jeugdspelers Helmond Sport

  Uitvoeringsbudget Helmonds Sportakkoord is vanaf nu beschikbaar

  maandag 16 november 2020
  Eind vorig jaar is het Lokaal Sportakkoord ‘sport verenigt Helmond’ gerealiseerd. Verschillende partners in de stad tekenden dit akkoord om samen uitvoering te geven aan de geformuleerde ambities en acties uit het akkoord. Voor de uitvoering van de ambities uit het Helmonds Sportakkoord krijgen we tot en met 2022 een jaarlijks budget. Organisaties die een bijdrage leveren aan de gestelde ambities in het Sportakkoord kunnen daarom vanaf nu aanvragen indienen voor een bijdrage in de kosten.

 • .

  Aanvragen tijdelijke overkappingen terrassen horeca Helmond

  maandag 12 oktober 2020
  Wij geven de horecaondernemers vanaf nu de mogelijkheid om een tijdelijke terrasoverkapping aan te vragen. Het gaat om terrassen langer dan 31 dagen en tot 15 maart 2021.

 • Aanpak illegale praktijken bedrijventerrein Hoogeind

  woensdag 9 september 2020
  Stichting Bedrijventerreinen Helmond, Openbaar Ministerie en gemeente zijn op 9 september een pilot gestart om illegale praktijken op het bedrijventerrein Hoogeind aan te pakken. Deelnemende bedrijven gaan een gestandaardiseerde huurovereenkomst gebruiken. Daarin staat een bepaling dat het pand drie keer per jaar door de verhuurder of met toestemming van de verhuurder gecontroleerd wordt. De verwachting is dat deze controlemogelijkheid het voor criminelen moeilijker maakt om bedrijfsruimtes te huren.

Uw Reactie
Uw Reactie