Toelichting op Helmondse regelgeving

Helmond kent de volgende regels:

 • Algemeen verbindende voorschriften
 • Beleidsregels en richtlijnen
 • Uitvoeringsbesluiten
 • Instructies en reglementen

U kunt vinden:

 • alle regels die op 1 januari 2011 geldig waren
 • alle wijzigingen op deze regels die hebben plaatsgevonden na 1 januari 2011
 • alle regels die na 1 januari 2011 in werking zijn getreden.

Er zijn verschillende zoekfuncties. U kunt:

 • zoeken in de titel (citeertitel, deel van de titel of afkorting)
 • een trefwoord ingeven waarbij u zoekt in de complete tekst van alle regels;
 • u kunt zoeken naar de geldigheid van een regel op een bepaalde datum.
  Tikt u geen datum in, dan wordt gezocht naar regels die op het moment van zoeken gelden.

Kan het volgens u beter?

Heeft u te maken of te maken gehad met naar uw mening onnodige of tegenstrijdige regelgeving? Of is de administratieve lastendruk volgens u te hoog? Stuur dan een mail naar bjo@helmond.nl. Zo helpt u ons om regels en procedures te vereenvoudigen. Wij behandelen uw suggestie in vertrouwen. U ontvangt altijd zo snel mogelijk een persoonlijke reactie.

Kijk ook op www.helmond.nl/minderregels

Uw Reactie
Uw Reactie