2019

 • Erik de Ruiter

  Erik de Ruiter nieuwe gemeentesecretaris

  dinsdag 3 december 2019
  We hebben Erik de Ruiter (55) aangesteld als nieuwe gemeentesecretaris. Hij is dit moment nog werkzaam bij gemeente Veldhoven in diezelfde functie en zal op maandag 17 februari in Helmond beginnen.

 • Raadszaal Helmond

  Begroting 2020: Investeringen in cultuur en een digitale stad

  woensdag 25 september 2019
  Op 24 september heeft het college van B&W de meerjarenbegroting 2020-2023 aan de gemeenteraad aangeboden. Het is een sluitende begroting waarin diverse investeringen worden voorgesteld die bijdragen aan de moderne en toekomstgerichte ambities van Helmond. Helmond is financieel gezond en de begroting laat zien dat er voor de komende jaren ook voldoende geld is om te investeren in de stad.

 • Complimenten van de accountant voor financiën gemeente Helmond

  woensdag 12 juni 2019
  De accountant heeft de jaarrekening 2018 van gemeente Helmond gecontroleerd, ze hebben een goedkeurende verklaring afgegeven. De jaarrekening laat een positief resultaat zien van 3,7 miljoen euro. Dat is goed nieuws aldus wethouder financiën Jos van Bree: “De afgelopen jaren is er hard gewerkt om de financiële processen in de organisatie op orde te krijgen. Dat verdient nog steeds de volle aandacht, maar we zijn goed op weg. Helmond is financieel gezond. Er zijn meer dan voldoende reserves om eventuele tegenvallers op te kunnen vangen. We kennen geen grote tekorten en de komende jaren investeren we verantwoord in onze stad.”

Uw Reactie
Uw Reactie