Is 5G schadelijk voor mijn gezondheid?

Het 5G-netwerk gebruikt elektromagnetische velden. Er gelden regels voor de sterkte van die velden, zodat ze geen gevaar vormen voor de volksgezondheid. De International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP), een internationale groep wetenschappers, heeft bepaald wat de maximale toegestane sterkte is, de zogenoemde blootstellingslimieten. Deze grenzen worden in Nederland gebruikt en gelden voor mobiele telefoons en mobiele communicatie via 3G, 4G en 5G. Agentschap Telecom houdt er toezicht op dat er geen plekken zijn waar stralingsnormen worden overschreden. Als de blootstelling onder de daarvoor geldende limieten blijft, bent u voldoende beschermd tegen de nu bekende schadelijke gezondheidseffecten. In de blootstellingslimieten is door een marge rekening gehouden met onzekerheden in het wetenschappelijk onderzoek. Meer informatie over blootstellingslimieten vindt u op het Kennisplatform.

Bij blootstelling aan zendsignalen die lager is dan de blootstellingslimieten is in wetenschappelijk onderzoek geen bewijs gevonden voor mogelijke gezondheidseffecten.  Maar ook nu wordt er continue onderzoek gedaan, onder andere naar de mogelijke effecten van blootstelling op lange termijn.

In september van 2020 heeft de onafhankelijke Gezondheidsraad een advies gepubliceerd over mogelijke gezondheidseffecten van elektromagnetische velden met de frequenties die voor 5G bedoeld zijn. De Gezondheidsraad concludeert dat er geen bewijs is dat blootstelling aan 5G onder de blootstellingslimieten de gezondheid kan schaden, al valt dat wetenschappelijk ook niet helemaal uit te sluiten. Wel geeft de Gezondheidsraad het advies de blootstelling te monitoren en meer onderzoek te doen.

Het Kennisplatform ElektroMagnetische Velden heeft een eerste indruk en duiding gepubliceerd bij het advies op hun website. Klik hier om de duiding op de website van het Kennisplatform EMV te lezenKlik hier voor het advies van de Gezondheidsraad.

Uw Reactie
Uw Reactie