Dhr. drs. Paul Smeulders

Paul Smeulders
Naam: Dhr. drs. Paul Smeulders
Functie(s): Wethouder
Twitter: https://twitter.com/PaulSmeulders

Portefeuille

Financiën, Duurzaamheid en Grondzaken

 • 6e loco-burgemeester
 • Financiën en Belastingen
 • Subsidie- en fondsenwerving
 • Duurzaamheid, inclusief milieu en energie
 • Vastgoed
 • Grondbedrijf
 • Afval
 • Wijkwethouder Helmond West

Bijzonderheden

In gesprek met wethouder Smeulders

Wilt u het graag hebben over duurzaamheid? Wethouder Smeulders wisselt daarover graag met u van gedachten. Voor een gesprek met hem kunt u mailen of bellen met zijn secretaresse Liesbeth Daub: l.daub@helmond.nl of 0492 – 587122.

Nevenfuncties

 • Sr. Adviseur Public Affairs Natuurmonumenten

Functies uit hoofde van het wethoudersambt

 • Voorzitter Dagelijks Bestuur gemeenschappelijke regeling Blink
 • Voorzitter Algemeen Bestuur gemeenschappelijke regeling Blink
 • Lid Algemeen Bestuur Omgevingsdienst Zuid-Oost Brabant
 • Lid Algemeen Bestuur Werkbedrijf Senzer
 • Lid Stuurgroep Brabantstad
 • Lid Adviescommissie Gulbergen
 • Lid bestuur Stichting Stadswacht Helmond