F-35 vluchten vanaf vliegbasis De Peel verplaatst naar 18 oktober

Maandag 17 oktober 2022

De belevingsvlucht die een F-35 jachtvliegtuig maandag 17 oktober zou maken in de omgeving van de voormalige Vliegbasis De Peel is verplaatst naar dinsdag 18 oktober. Er wordt op 17 oktober veel regen verwacht die van invloed is op de beleving, geluidmetingen en het zicht voor de vliegers, en daarmee de routes. Hierdoor wordt het doel van de vlucht - de beleving van het geluid van de F-35 onvoldoende bereikt.

De weersverwachting voor 18 oktober is een stuk beter

Het streven is om de belevingsvluchten op de 18e alsnog uit te voeren. Deze dag was ook al als reservedag aangewezen. De vluchten zijn dan in principe op dezelfde tijden, dus om 11.30 en 15.30 uur. In de ochtend is er waarschijnlijk nog veel mist, waardoor de eerste vlucht mogelijk later wordt uitgevoerd. In het slechtste geval gaat de eerste vlucht niet door.

Het Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum (NLR) voert tijdens de testvlucht geluidsmetingen uit op een aantal locaties in de omgeving. De twee Helmondse locaties die zijn gekozen worden bekostigd vanuit Defensie. De locaties die wij hebben voorgedragen voor de metingen zijn:

  • Het wijkpark in Brouwhuis
  • De parkeerplaats bij de Albert Heijn in Dierdonk

Impact van de vluchten vanaf vliegbasis De Peel op Helmond

De overlast van de vliegtuigen kan in heel Helmond worden ervaren. Na een eventuele heropening mogen elk jaar, twaalf jachtvliegtuigen maximaal 1.800 keer opstijgen en 1.800 keer landen op De Peel. Dat zijn 3.600 vliegbewegingen per jaar. Defensie heeft aangegeven jaarlijks 3 periodes van 6 weken of een periode van 24 weken te willen vliegen. De vliegbasis is dan geopend van maandag tot en met donderdag van 7.00 tot 23.00 uur. Ook in de avonden is overlast mogelijk te merken.

De vliegbewegingen van uit vliegbasis De Peel komen bovenop het vliegverkeer vanuit Eindhoven Airport. De laatste maanden hebben Helmonders gemerkt dat, indien de windrichting ongunstig staat, ook deze vluchten meer over Helmond hebben gevlogen. De overlast neemt dus steeds meer toe.

Standpunt gemeente Helmond

Het college van B&W van Helmond heeft zich uitgesproken tegen de plannen van Defensie om de vliegbasis te reactiveren. Dit vanwege de negatieve effecten die zo’n besluit heeft op de leefbaarheid en de gezondheid van de inwoners van Helmond. Het college trekt in dit standpunt samen op met  12 nabijgelegen Peelgemeenten en informeert u op deze plek over mogelijke ontwikkelingen.

Procedure luchthavenbesluit

Voor heropening van de vliegbasis dient Defensie een aantal procedurele stappen te doorlopen, waaronder het uitvoeren van een stikstofonderzoek en het opstellen van een milieueffectrapportage (MER). Beiden zijn noodzakelijk om een definitief besluit te kunnen nemen. Het stikstofonderzoek zal bepalend zijn of zij door kunnen gaan met de procedure. Mocht dat zo zijn, dan dienen zij een vergunning in het kader van de Wet Natuurbescherming in te dienen. Heropening leidt namelijk onder andere tot ongewenste verdere stikstofuitstoot in de regio.

Gelijktijdig zal Defensie starten met de voorbereiding en opstellen van een milieueffectrapportage (MER). Uit de MER moet duidelijker blijken welke geluids- en milieueffecten optreden bij volledige benutting van de vergunde geluidsruimte. De uitkomst van de MER wordt gebruikt om het concept Luchthavenbesluit op te stellen. Defensie streeft naar een onherroepelijk luchthavenbesluit in 2024.

Uw Reactie
Uw Reactie