• Stad
 • Nieuws
 • 2023
 • April
 • Versterken van de arbeidsmarkt door een gezamenlijke koers in Helmond-De Peel

Versterken van de arbeidsmarkt door een gezamenlijke koers in Helmond-De Peel

Donderdag 20 april 2023

In de arbeidsmarktregio Helmond-De Peel (Asten, Deurne, Geldrop-Mierlo, Gemert-Bakel, Helmond, Laarbeek, Someren) werken organisaties vanuit overheid, onderwijs, werkgevers, werknemers en uitvoering al jaren goed met elkaar samen. Samen aanpakken en samen doen zit in het DNA van de regio. We bouwen nu voort op deze samenwerking met een gezamenlijke koers: een regionaal arbeidsmarktplan voor de periode 2023-2027. Dit plan is vandaag vastgesteld en vormt de basis om samen verder te werken aan een (meer) duurzame en inclusieve arbeidsmarkt.

Wethouder Martijn de Kort, voorzitter arbeidsmarktregio Helmond-De Peel: "We staan voor grote uitdagingen en kansen in onze arbeidsmarkt. De wereld om ons heen verandert in een razend tempo, deze regio ontwikkelt zich heel snel en op heel veel vlakken. Er is sprake van krapte op de arbeidsmarkt en tegelijkertijd zijn er nog mensen die moeite hebben om een baan te vinden. Als arbeidsmarktregio willen we graag dat iedereen mee kan doen, aan het werk komt en blijft en ook de mogelijkheden krijgt om zich te blijven ontwikkelen. Dat is waar we voor gaan. Om mensen aan het werk te helpen en te houden, om een leven lang ontwikkelen mogelijk te maken."

Maatschappelijke ontwikkelingen vragen om een stevige en gezamenlijke aanpak

De krapte op de arbeidsmarkt is ook in deze regio groot, zeker in bepaalde sectoren zoals techniek, zorg en IT. We verwachten dat deze krapte alleen maar groter wordt door ontwikkelingen als de energietransitie en de landbouwtransitie maar ook vergrijzing en ontgroening. Maatschappelijke ontwikkelingen leiden bovendien tot een ander perspectief op arbeidsmarktvraagstukken. We willen de komende regionale groei in inwoners, voorzieningen en banen als kans benutten om iedereen mee te laten doen. Met een gezamenlijke aanpak versterken we onze arbeidsmarktregio.

Vanuit dit plan samen werken aan een duurzame en inclusieve arbeidsmarkt

De Kerngroep van arbeidsmarktregio Helmond-De Peel heeft daarom een regionaal arbeidsmarktplan opgesteld voor de periode 2023-2027 (bekijk hier de samenvatting). Aan deze Kerngroep nemen partners uit de arbeidsmarktregio deel. In twee conferenties, met partijen van binnen en buiten de arbeidsmarktregio, is input opgehaald en samen richting bepaald.

Ambities die in het plan benoemd zijn gaan onder andere over:

 • het aantrekken, behouden en ontwikkelen van talent in en voor de regio;
 • het versterken van de samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven;
 • het stimuleren van leven lang ontwikkelen;
 • het ontzorgen van (klein) MKB bij arbeidsmarktthema’s, zoals het behouden en aantrekken van passend talent;
 • het (meer) ontschotten van dienstverlening aan werkenden, werkzoekenden en werkgevers.

De komende jaren wordt vanuit deze gezamenlijke visie uitvoering gegeven aan diverse activiteiten. Zo wordt in 2023 gestart met het versterken van een meer ontschotte dienstverlening richting werkenden, werkzoekenden en werkgevers.

De Kerngroep heeft vandaag, 20 april 2023, het regionaal arbeidsmarktplan vastgesteld. De partners kijken uit naar een verdere goede samenwerking in arbeidsmarktregio Helmond-De Peel.

De Kerngroep arbeidsmarktregio Helmond De Peel bestaat uit:

 • Vincent van Baaijen (SBB);
 • Myriam Biekens (CNV);
 • Auke Blaauwbroek (FNV);
 • Anne Deelen (VNO-NCW);
 • Vincent Henskens (gemeente Deurne);
 • Rob Hoffmann (gemeente Helmond);
 • Ingeborg Janssen-Reinen (ROC Ter AA);
 • Martijn de Kort (gemeente Helmond, voorzitter arbeidsmarktregio Helmond-De Peel);
 • Marion van Limpt (Senzer);
 • Kitty Schijven (gemeente Helmond);
 • Janine Spoor (gemeente Asten);
 • Enrico Sterken (UWV);
 • Frits Swinkels (VNO-NCW). 

Regionaal arbeidsmarktplan

Uw Reactie
Uw Reactie