Tegemoetkoming hoge energiekosten voor maatschappelijke organisaties

Bij maatschappelijke organisaties kan de toegankelijkheid van activiteiten kan door de hoge energiekosten onder druk komen. In eerste instantie is het een taak van de Rijksoverheid om met maatregelen te komen. Aanvullend hierop is er vanuit de gemeente nu een eenmalige tegemoetkoming in de energiekosten. Zo bieden we op korte termijn verlichting aan maatschappelijke organisaties.

Voorwaarden voor het ontvangen van de tegemoetkoming

De vergoeding kan aangevraagd worden door lokale maatschappelijke organisaties waar de gemeente een structurele subsidierelatie mee heeft. De vergoeding is voor zes maanden (oktober – maart). Er zijn een aantal voorwaarden aan verbonden: 

 • De tegemoetkoming is maximaal 20.000 euro per organisatie.
 • Organisaties moeten onderbouwen dat zij de stijging van energiekosten zelf niet kunnen dragen.
 • Organisaties verhogen de contributie voor het komende jaar niet met meer dan de Consumenten Prijs Index (CPI) van 1 augustus 2022. Dat is 12%.
 • Organisaties tonen aan dat zij zich inspannen om de energiekosten te drukken door het nemen van energiebesparende maatregelen.

Aanvraag doen

U kunt voor uw organisatie een tegemoetkoming aanvragen door aan de hand van het stappenplan onderstaand Excelbestand in te vullen en via de knop “online regelen” het aanvraagformulier te doorlopen.

online aanvraag starten

Het Excelbestand en het bijbehorende stappenplan kunt u hier downloaden. Het door u ingevulde Excelbestand kunt u in het aanvraagformulier uploaden.

Tegemoetkoming wordt berekend op basis van de stijging van de energiekosten en het verbruik

De prijsstijging wordt berekend door te kijken naar de prijzen van elektriciteit in KWh, gas in m3 en/of warmte in Giga Joule voor de periode 1 oktober 2022 tot en met 31 maart 2023. Dit wordt vergeleken met de prijzen van diezelfde periode één jaar eerder. Om het gemiddelde verbruik te bepalen wordt uitgegaan van een jaarverbruik voor de prijsstijgingen. Daarom pakken we het verbruik van een aaneengesloten jaar tussen 1 januari 2019 en 1 oktober 2022. De tegemoetkoming wordt dus bepaald op basis van de prijsontwikkeling tussen de vorige en de huidige winter, waarbij we uitgaan van de helft van het jaarverbruik. We nemen de helft omdat de vergoeding voor een half jaar is. Hier zit een maximum aan van 20.000 euro.

Om deze berekening te kunnen maken en controleren zijn een aantal gegevens nodig

Deze gegevens kunnen in het aanvraagformulier worden aangeleverd. Voor de aanvraag heeft u de volgende gegevens nodig:

 • De eenheidsprijzen die u betaalde voor elektriciteit per KWh, voor gas per m3 en/of voor warmte per GJ op de volgende momenten:
  o 1 januari 2022
  o 1 oktober 2022
  o 1 november 2022
  o 1 december 2022
  o 1 januari 2023
  o 1 februari 2023
  o 1 maart 2023
  (Afhankelijk van wanneer u de aanvraag indient neemt u voor maanden in de toekomst een schatting van de verwachte prijzen).
 • Het jaarverbruik van uw organisatie over een aaneengesloten periode van twaalf maanden in de periode 2019- okt 2022.
 • In het formulier dienen ter onderbouwing van bovenstaande gegevens documenten te worden aangeleverd waaruit het verbruik, en de eenheidsprijzen blijken. Daarnaast wordt gevraagd om de meest recente jaarrekening toe te voegen.

Wilt u een tegemoetkoming aanvragen? Dan heeft u tot 1 mei 2023 de mogelijkheid om een aanvraag in te dienen. Wij beslissen binnen vier weken na ontvangst van een complete aanvraag of uw organisatie de tegemoetkoming ontvangt.

Op basis van uw aanvraag ontvangt u eerst een voorschot

Als duidelijk is wat de definitieve prijzen zijn tot maart 2023 wordt u gevraagd deze gegevens aan te leveren en bepalen wij de definitieve tegemoetkoming.

Heeft u vragen?

Neem dan contact op met Joep van Lieshout (joep.van.lieshout@helmond.nl). Binnen twee werkdagen krijgt u reactie op uw mail.

Wetgeving

Uw Reactie
Uw Reactie