• Stad
  • Nieuws
  • 2022
  • April
  • Verdachte situatie? Meld het! Doe ook mee in de strijd tegen criminaliteit

Verdachte situatie? Meld het! Doe ook mee in de strijd tegen criminaliteit

Maandag 4 april 2022

Een groot gevaar voor de samenleving is de vermenging van onder- en bovenwereld. Het gaat hierbij om illegale activiteiten die bijna niet uit te voeren zijn zonder gebruik te maken van legale diensten vanuit de bovenwereld zoals transport, opslag, financiën, vergunningen en huisvesting. Dit uit zich bijvoorbeeld in hennepkwekerijen en drugslabs in wijken en buurten of het buitengebied. Dit noemen we ondermijning. De aanpak van ondermijning is niet iets van de overheid alleen, de ogen en oren van inwoners zijn hard nodig. Meld het daarom als u een verdachte situatie ziet. Samen voor een veilige buurt!

Meld verdachte situaties

Samen met de politie roepen we u op om melding te maken van zaken die 'niet pluis' zijn. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om dure auto’s die opvallend voorbij rijden in de straat, busjes die ’s nachts af- en aanrijden bij bedrijfspanden of woningen waar veel camera’s hangen. 

Melden kan makkelijk online via de politie of door te bellen met 0900-8844. Anoniem melden kan online via Meld Misdaad Anoniem of door kosteloos te bellen met 0800-7000. Meldingen zijn vaak het begin van een onderzoek dat leidt tot de ontdekking van bijvoorbeeld een drugslab of hennepkwekerij. Onderneem nooit zelf actie wanneer u een lab of kwekerij vindt, maar maak daar melding van!

Meld Misdaad Anoniem 25.000 keer getipt in 2021

Vorige week werd bekend dat de tiplijn Meld Misdaad Anoniem in 2021 bijna 25.000 anonieme tips binnen had gekregen over mogelijke misdrijven. Dat zijn er iets minder dan in 2020, maar fors meer dan in de jaren ervoor. De meeste meldingen gingen over misdrijven met betrekking tot hard- en softdrugs en geweldsdelicten.  

Social mediacampagne in de strijd tegen criminaliteit

Komende maand zet de politie via het sociale media-platform Facebook advertenties in. Zij roepen u op om melding te maken van verdachte situaties. De focus ligt op bepaalde wijken van Helmond. In deze campagne werken we samen met politie en Taskforce-RIEC in de aanpak van drugscriminaliteit.

De campagne is een vervolg op de succesvolle campagne in 2021. Toen werd de campagne in een deel van de wijken gedaan, dit jaar volgen de andere wijken. Zo’n 40.000 gebruikers krijgen de advertenties en filmpjes aangeboden. Bijvoorbeeld over hoe u een drugslab of een hennepkwekerij herkent.

"Het doel van de campagne is de meldings- en aangiftebereidheid van inwoners te verhogen. Zodat overlastgevende activiteiten worden gemeld. Mensen moeten zich immers veilig voelen in hun wijk," aldus burgemeester Blanksma.

In mei/juni 2021 kregen inwoners in de zes Peelgemeenten met een Facebook-account berichten te zien over ondermijning. Meer dan 1,6 miljoen keren werd er toen gekeken naar berichten die vanuit de politie-eenheden in Peelland werden verzonden aan ruim 92.000 Facebook-gebruikers.

Uw Reactie
Uw Reactie