Vastgoed

Op deze pagina leest u alles over vastgoed in Helmond.

Grondprijzen voor woningen en bedrijventerreinen 2018 (pfd)

Woonkavels

Bent u op zoek naar een stuk grond om zelf uw droomhuis te bouwen? In Helmond zijn hier diverse mogelijkheden voor met bouwkavels in diverse stijlen.

Bedrijfskavels

Bent u op zoek naar een bedrijfspand in Helmond? Of zoekt u een kavel om zelf uw bedrijfspand te bouwen? Kijk dan op de website van Mijn Bedrijfslocatie Helmond.

Te huren vastgoed

Bent u op zoek naar huurruimte, bijvoorbeeld als kantoor, werkruimte of een atelier? De gemeente Helmond heeft verspreid over de stad verschillende panden in eigendom en beheer, die bedrijven en (maatschappelijke) organisaties geheel of gedeeltelijk kunnen huren.

Overige gronden

Grenst uw woning of tuin aan gemeentegrond en wilt u (een deel van) die grond kopen? Dan kunt u bij de gemeente een verzoek tot koop indienen. Het kopen van gemeentegrond kan alleen als het voor iedereen voordeel oplevert.