• Stad
  • Tiny Forests in Helmond

Tiny Forests in Helmond

Stelt u zich eens voor, een groene oase bij u om de hoek. Een plek waar bomen groeien, insecten zoemen en een egel schuilt. Een plek waar u kunt bijkletsen met buurtbewoners, een kinderfeestje houdt of bramen plukt om muffins mee te maken. Dit jaar worden er 2 Tiny Forests geplant in Helmond.

Tiny Forest

Wat is een Tiny Forest?

Een Tiny Forest is een dichtbegroeid, inheems bos ter grootte van een tennisbaan dat wordt aangelegd in de stad om mens en natuur meer te verbinden. Dit bos is niet alleen een fijne plek voor vlinders, vogels, bijen en kleine zoogdieren, maar ook voor mensen. Buurtbewoners kunnen elkaar hier op een prettige en gezonde plek ontmoeten. Het minibos krijgt ook een zogeheten buitenlokaal, waar kinderen kunnen leren over de Nederlandse natuur. Een minibos in de buurt zorgt voor verkoeling op warme dagen, meer biodiversiteit en waterberging bij zware regenval.

Uitkomst werving in 2019

In 2019 hebben we samen met IVN j uit 11 aanmeldingen twee initiatieven mogen selecteren:

  • Speeltuin Helmond-West: wil samen met IVN Helmond en buurtvereniging Apostelhuis een minibos realiseren op het grasveld tussen Mrg. Nolensstraat, de Goorloop en het spoor.
  • OBS de Stroom: wil samen met buurtbewoners een minibos realiseren in de openbare ruimte tussen het IJsselplein en de Rijnlaan.

Samen met IVN hielpen we in 2019 de initiatiefnemers hun ideeën uit te werken. Ook kinderen en buurtbewoners hebben  meegeholpen om een mooi ontwerp te maken.

In februari start de aanleg van de minibosjes. 

Tiny forest en groen schoolplein bij OKC De Stroom

Openbaar Kindcentrum De Stroom en de buurtbewoners hebben met hulp van IVN en gemeente een mooi ontwerp gemaakt. Het is een plan dat bestaat uit vier onderdelen.

Het eerste deel is de speelplek tussen wijkgebouw De Zonnesteen en het IJsselplein, waar de tiny forest wordt aangelegd. Het streven is om dat nog dit jaar te realiseren, zodat de schoolkinderen en de buurt samen kunnen beplanten in januari.

Het tweede deel is het vergroenen van het schoolplein, zodat er meer te beleven valt. Daarvoor zijn  subsidies aangevraagd en gekregen!. Het is mooi dat bewoners mee willen helpen met het sleutelbeheer, zodat het vernieuwde schoolplein ook buiten schooltijd open kan.

Deel 3 en 4 zijn het IJsselplein en de IJsselstraat. De bewoners willen hier ook graag groene inrichting vernieuwen. De eerste schetsen zijn gemaakt. Uitwerking en realisatie daarvan volgt in 2020.

Tiny forest bij Speeltuin Helmond-West

Met hulp van kinderen, bewoners en de LEV-groep is een ontwerp gemaakt voor een Tiny Forest in het Goorlooppark. Het bosje komt vlakbij de speeltuin in het nieuwe Goorlooppark, op het veld tussen de Goorloop en de Mgr. Nolensstraat. Daar komt naast het minibosje ook een nieuw omheind hondenloslaatterrein.

Afbeelding hondenloslaatstrook

Aanleg

De aanleg van beide minibosjes en het groene schoolplein is uitgesteld tot het najaar van 2020. Dan plannen we ook de feestelijke aanplant met schoolkinderen en omwonenden. Nadere informatie volgt.

Meer informatie

Kunt u de documenten op deze pagina niet goed lezen? Klik dan hier om een toegankelijk document aan te vragen

Uw Reactie
Uw Reactie