Tegemoetkomingen maatschappelijke organisaties

Naast inwoners en ondernemers hebben ook steeds meer maatschappelijke organisaties en verenigingen moeite met rondkomen. In eerste instantie is het een taak van de Rijksoverheid om met maatregelen te komen. De uitwerking hiervan laat echter op zich wachten en de vraag is of de maatregelen voldoende ondersteuning bieden. Daarom hebben wij samen met een aantal maatschappelijke organisaties gekeken naar extra financiële maatregelen om maatschappelijke organisaties te helpen.

De eerste maatregel voor maatschappelijke organisaties is een eenmalige tegemoetkoming in de energiekosten. De tweede is een subsidie van maximaal 1.000 euro voor verduurzaming. Zo bieden we op korte termijn ondersteuning aan maatschappelijke organisaties. Via onderstaande buttons leest u meer over beide regelingen en kunt u digitaal een aanvraag indienen.

Vergoeding energiekosten  Subsidie verduurzaming

Uw Reactie
Uw Reactie