Ondersteuning controle op het coronatoegangsbewijs

Donderdag 24 maart 2022

Bent u ondernemer of organisator? Dan was u wellicht wettelijk verplicht om te controleren op een geldig coronatoegangsbewijs. U kunt hiervoor ondersteuning in de vorm van een eenmalige subsidie aanvragen.

Verdeling rijksbijdrage

Er komt wederom een bijdrage vanuit het Rijk om ondernemers en organisatoren te ondersteunen bij de controle op het Corona Toegangsbewijs. De ondersteuning geldt voor de periode van 1 januari 2022 tot en met 26 maart 2022. We stelden een subsidieregeling op om deze rijksbijdrage op te verdelen onder de ondernemers/organisaties die hier gebruik van willen maken.

Belangrijkste voorwaarden

  • U kunt een subsidiebedrag aanvragen van maximaal € 5000,-.
  • De subsidie is bedoeld voor activiteiten die verband houden met de wettelijke verplichting om te controleren op een geldig coronatoegangsbewijs. Bijvoorbeeld voor de extra kosten die u maakt voor de inzet van arbeidskrachten voor enkel en alleen de controleplicht
  • De aanvraag dient uiterlijk 1 juni 2022 ingediend te zijn.

Dien uw aanvraag in

Het is helaas niet meer mogelijk om een aanvraag in te dienen.

Uw Reactie
Uw Reactie