Nieuws voor sportaanbieders

Op woensdag 27 mei heeft het kabinet een aantal (nieuwe) maatregelen aangekondigd in het kader van de corona-aanpak in Nederland. Eén van die maatregelen maakt het mogelijk dat buitensport voor alle leeftijden weer is toegestaan. Op deze pagina leest u meer informatie.

De belangrijkste richtlijnen op een rij

 • Kinderen t/m 12 jaar mogen onder begeleiding samen buiten sporten. Dit geldt alleen voor georganiseerde buitensport en –spel. Bij voorkeur op eigen buitenterrein of op een sportpark.
 • Jongeren van 13 tot en met 18 jaar mogen onder begeleiding samen buiten sporten. Dit geldt alleen voor georganiseerde buitensport en –spel op sportparken. Vanaf 1 juni mogen jongeren van 13 tot en met 18 jaar onder begeleiding samen buiten sporten zonder 1,5 meter afstand te hanteren. Bij voorkeur op eigen buitenterrein of op een sportpark.
 • Buiten sporten en bewegen is voor iedereen vanaf 19 jaar ook toegestaan, als er 1,5 meter afstand tot elkaar kan worden gehouden.
 • Geen wedstrijden, geen gezamenlijke kleedkamers of douches.
 • Voordat u start met uw sportactiviteiten voor jeugd tot en met 18 jaar is het belangrijk dat u vooraf een protocol bij ons indient. Heeft u al een protocol ingediend met richtlijnen voor de jeugd tot en met 18 jaar? Dan kunt u dezelfde richtlijnen ook hanteren voor sportaanbod voor volwassenen. De aanbieder van de sportactiviteiten is verantwoordelijk voor de handhaving van het protocol.
 • Biedt u alleen sportactiviteiten aan voor volwassenen vanaf 19 jaar? Dan hoeft u geen protocol bij ons in te dienen. Het is echter wel belangrijk dat u zich houdt aan de landelijke richtlijnen: houd 1,5 meter afstand, vermijd drukte, blijf binnen bij gezondheidsklachten en ga niet samen sporten als u in de risicogroep valt.
 • De sportactiviteiten voor jeugd tot en met 18 jaar biedt u aan op uw eigen buitenterrein. Is dit niet mogelijk? Neem dan contact op met een sportpark bij u in de buurt om te kijken wat er mogelijk is.
 • Als de ontwikkelingen dat toelaten, volgen er per 1 juli nieuwe versoepelingen. Dan mogen namelijk sport- en verenigingskantines, sportscholen en fitnessclubs weer open. Definitieve besluitvorming hierover volgt eind juni, waarbij ook naar de positie van overige binnensporten wordt gekeken. Het Outbreak Management Team (OMT) adviseert bij eventueel vroegtijdig openen van sportscholen, fitnesscentra en andere binnensporten ten minste de maatregelen toe te passen zoals opgenomen in het afwegingskader van het Ministerie van VWS. Open hier het afwegingskader van het Ministerie van VWS (PDF).

Protocol indienen bij de gemeente

Als u van plan bent om weer te gaan starten met uw sportactiviteiten voor jeugd tot en met 18 jaar, dan wil de gemeente graag weten hoe u dat gaat regelen. De gemeente vraagt u daarom om een protocol op te stellen en dit protocol te mailen naar M.Briels@helmond.nl. In dit protocol kunt u onder andere aangeven: wat de maximale groepsgrootte is per begeleider/trainer, hoe u zorg draagt voor een duidelijke routing op uw terrein en de naleving van de hygiëne- en veiligheidsregels.

Bij het opstellen van uw protocol kunt u gebruik maken van het protocol Verantwoord Sporten. Dit protocol is opgesteld door NOC*NSF (sportbonden), de Vereniging Sport en Gemeenten en aangevuld met de Helmondse richtlijnen.

Beoordeling protocol  

Nadat u vanuit de gemeente goedkeuring hebt gekregen op het protocol, kunt u starten met uw sportactiviteiten voor jeugd tot en met 18 jaar. Wij streven ernaar om op werkdagen binnen 24 uur een reactie te geven op het ingediende protocol.

Aanbod voor niet-leden

U kunt uw activiteiten voor niet-leden aanbieden via de website van Sport en Cultuur Helmond. Neem hiervoor contact op met Jibb+ via sportaanbieders@jibbplus.nl.

Vragen

Heeft u nog vragen? Of komt u er niet helemaal uit met het opstellen van het protocol? Wij en Jibb+ denken graag met u mee. Neem dan contact op met Mandy Briels via M.Briels@helmond.nl of bel 14 0492. Voor specifieke vragen over het uitoefenen van uw sport kunt u contact opnemen met de desbetreffende sportbond. Klik hier voor een overzicht van de websites van sportbonden.

Veelgestelde vragen over versoepelde maatregelen corona

Nee, de versoepelde maatregelen gelden momenteel alleen voor buitensport. Als de ontwikkelingen dat toelaten, volgen er per 1 juli nieuwe versoepelingen. Dan mogen namelijk sport- en verenigingskantines, sportscholen en fitnessclubs weer open. Definitieve besluitvorming hierover volgt eind juni, waarbij ook naar de positie van overige binnensporten wordt gekeken. 

Binnensportverenigingen mogen aangepaste buitentrainingen organiseren. Bij voorkeur op eigen buitenterrein of op een sportpark. Neem hiervoor contact op met een sportpark bij u in de buurt. Heeft u geen contactgegevens?

Ja, trainers en buurtsportcoaches met minimaal 24 uur ziekteverschijnselen die passen bij een COVID-19 infectie kunnen zich in de testfaciliteiten van de GGD laten testen. Alle testafnames zijn op afspraak na een indicatiestelling door een arts. Klik hier om u aan te melden.

Alle sport onder begeleiding van een trainer van een sportaanbieder of een buurtsportcoach. Een sportaanbieder mag pas na goedkeuring van het ingestuurde protocol door de gemeente van start gaan met de trainingen.

U mag starten met de trainingen voor jeugd tot en met 18 jaar als u goedkeuring heeft gekregen vanuit de gemeente op het protocol dat u, namens een sportaanbieder, hebt ingediend bij de gemeente.

Voor trainingen voor volwassenen vanaf 19 jaar geldt dat het niet nodig is om een protocol in te dienen. Houd wel rekening met de landelijke richtlijnen:

 • Houd 1,5 meter afstand
 • Vermijd drukte
 • Blijf binnen als u last heeft van neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn en hoesten of verhoging of koorts. 

Ga niet samen sporten als u in de risicogroep valt.

De sportbonden, de gemeente en Jibb+ ondersteunen de verenigingen bij het opstarten van de sportactiviteiten. Komt u er niet helemaal uit met het opstellen van het protocol? De gemeente en Jibb+ denken graag met u mee. Neem dan contact op met Mandy Briels via M.Briels@helmond.nl.

Het sportaanbod voor niet-leden kunt u bekijken op: www.sportencultuurhelmond.nl.

U kunt zich aanmelden voor een training via de website. Heeft u hier vragen over? Neem hiervoor contact op met Jibb+ via sportaanbieders@jibbplus.nl.

Nee, sportactiviteiten vinden plaats op gemeentelijke sportparken of op het eigen buitenterrein van de vereniging. Heeft u zelf geen buitenterrein? Neem dan contact op met een andere vereniging bij u in de buurt. 

Heeft u geen contactgegevens?

Ja, voor volwassenen vanaf 19 jaar is het toegestaan om met of zonder begeleiding in hardloop-,wieler- en andere sportgroepjes in de openbare ruimte te trainen. Houd wel rekening met de landelijke richtlijnen:

 • Houd 1,5 meter afstand
 • Vermijd drukte
 • Blijf binnen als u last heeft van neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn en hoesten of verhoging of koorts. 
 • Ga niet samen sporten als u in de risicogroep valt.

Nee, alleen de trainingen mogen weer hervat worden als het ingediende protocol is goedgekeurd door de gemeente. Wedstrijden en competities mogen vooralsnog niet doorgaan.

Uw Reactie
Uw Reactie