Uitvoeringsbudget Helmonds Sportakkoord is vanaf nu beschikbaar

Maandag 16 november 2020

Eind vorig jaar is het Lokaal Sportakkoord ‘sport verenigt Helmond’ gerealiseerd. Verschillende partners in de stad tekenden dit akkoord om samen uitvoering te geven aan de geformuleerde ambities en acties uit het akkoord. Voor de uitvoering van de ambities uit het Helmonds Sportakkoord krijgen we tot en met 2022 een jaarlijks budget. Organisaties die een bijdrage leveren aan de gestelde ambities in het Sportakkoord kunnen daarom vanaf nu aanvragen indienen voor een bijdrage in de kosten.

Sfeerfoto van training jeugdspelers Helmond Sport

Voorwaarden

Organisaties en verenigingen kunnen vanaf nu een aanvraag indienen voor de realisatie van initiatieven en projecten die bijdrage aan de ambities uit het Lokaal Sportakkoord. Denk bijvoorbeeld aan: sport- en beweegaanbod voor iedereen (inclusiviteit), het stimuleren van een gezonde leefstijl en/of flexibel sportaanbod. Het gaat hierbij om een incidentele bijdrage die bedoeld is om initiatieven te realiseren, vergemakkelijken of de realisatie te versnellen. U kunt bijvoorbeeld denken aan:

  • Een bijdrage voor het opstarten van sport- en beweegaanbod voor nieuwe doelgroepen;
  • Een bijdrage voor een sporttechnische opleiding niveau (maximaal niveau 2);
  • Een bijdrage voor gemaakte kosten voor het realiseren van een gezonde kantine;
  • Een initiatief voor flexibel sportaanbod.

Structurele financiering van menskracht of investering in kapitaalgoederen (zoals standaard sportmateriaal) behoort niet tot de mogelijkheden.

Aanvraag indienen

Wilt u een aanvraag indienen, namens een organisatie of vereniging? Klik hier om naar het aanvraagformulier te gaan. U kunt het aanvraagformulier sturen naar sportakkoord@helmond.nl.

Uw aanvraag wordt binnen zes weken in behandeling genomen. Een kernteam van verschillende partijen uit de stad beoordeelt de ingezonden aanvragen.

Meer informatie

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Ga dan naar de webpagina over het sportakkoord of mail uw vragen naar sportakkoord@helmond.nl.

Foto: Dave van Hout Fotografie

Uw Reactie
Uw Reactie