Cathalijne Dortmans nieuwe voorzitter Sociale Pijler G40

Donderdag 30 april 2020

Cathalijne Dortmans is de nieuwe voorzitter van de Sociale Pijler van het Stedennetwerk G40. Zij volgt daarmee Mattias Gijsbertsen op, die de rol van directeur van het programma Geweld Hoort Nergens Thuis op zich heeft genomen.

Cathalijne Dortmans

Via een digitale stemming binnen het stedennetwerk is Cathalijne Dortmans gekozen als nieuwe voorzitter. Hierbij zijn 40 grote steden aangesloten met gezamenlijk zo’n vijf miljoen inwoners. Binnen de Sociale Pijler van het netwerk liggen de komende jaren nog belangrijke uitdagingen. Nu de decentralisaties jeugd, WMO en participatie een feit zijn, zullen de komende jaren in het teken staan van doorontwikkeling van de transformatie van het sociale domein.

Dortmans heeft binnen de gemeente Helmond onder andere de thema’s Jeugd, Onderwijs en Gezondheid in haar portefeuille. Daarnaast is zij wethouder Brainport Smart District. Als nieuwe voorzitter wil zij zich graag actief inzetten voor verdere profilering van het G40-netwerk en daarin de belangen behartigen van de 40 steden. Dortmans: “Ik zie de Sociale Pijler van Stedennetwerk G40 als een meer informeel en daardoor juist effectief netwerk, dat door andere bestuurlijke gremia, zoals de VNG en de rijksoverheid, als serieuze gesprekspartner wordt beschouwd. Die rol wil ik graag helpen uitbouwen –  in aanloop naar de Tweede Kamer verkiezingen van volgend jaar, maar zeker ook in het licht van de uitdagingen waarvoor de Coronacrisis ons allemaal stelt.”

Uw Reactie
Uw Reactie