RIVM-advies over PFAS heeft consequenties voor Helmondse moestuinen

Woensdag 22 juni 2022

Er is goed nieuws voor de tuinders van de Delta Volkstuin aan de Griftstraat. Hun tuinen hoeven niet gesaneerd te worden, want het is veilig om groenten en fruit uit de tuinen te eten. Dit blijkt uit de gisteren door het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) gepubliceerde beoordeling van de gehaltes PFAS in de gewassen uit de Delta Volkstuin. De situatie bij het volkstuinencomplex aan de Sluisdijk is anders. Het RIVM heeft afgeraden om gewassen uit dat complex te eten. Het gehalte PFAS in de daar geteelde gewassen is ruim hoger dan de gezondheidskundige grenswaarde. Het college is daarom van plan om de bodem van de volkstuinen aan de Sluisdijk te saneren. Zij gaat daarover nu met de tuinders in gesprek.

Inloopmomenten Delta Volkstuin

Samen met de tuindersvereniging organiseren we voor de tuinders van de Delta Volkstuin twee inloopmomenten op het complex zelf. Daar kunnen de tuinders vragen stellen aan de GGD en de projectleider van het onderzoek.

Gesprekken met tuinders Sluisdijk

De reden om te kiezen voor bodemsanering bij het volkstuinencomplex aan de Sluisdijk is daarom helder: het telen van gewassen op het complex moet worden gestaakt. Of de bodem door natuurlijke processen vanzelf schoon genoeg wordt is niet zeker en dat uitzoeken gaat jaren duren. Daar willen we, als gemeente, de tuinders niet op laten wachten. Een bodemsanering is de snelste en zekerste manier om de voedselveiligheid te garanderen en de tuinen weer in gebruik te kunnen nemen.
We maken gebruik van de expertise van het RIVM en willen daarnaast ook horen wat de tuinders vinden van het voornemen om te saneren. We gaan daarom op korte termijn in gesprek met de tuinders aan de Sluisdijk over het principebesluit.

Uw Reactie
Uw Reactie