Start werkzaamheden in de Bundertjes in oktober

Vrijdag 15 oktober 2021

De Bundertjes is een prachtig natuurgebied, waar veel Helmonders graag komen genieten. Vooral in coronatijd werd duidelijk dat een groene omgeving extra belangrijk is. Helaas is gebleken dat de conditie van een groot aantal laanbomen in de Bundertjes hard achteruit gaat. Dat kan voor gevaarlijke situaties zorgen. Daarom gaan we de komende tien jaar in drie fases een deel van de bomen langs paden in de Bundertjes verjongen.

Wat houdt het verjongen van bomen in?

Dat betekent dat oude, niet vitale en zieke bomen gekapt worden en dat hiervoor in de plaats nieuwe bomen worden geplant. Zo verkrijgen en behouden we gezonde en veilige lanen in de Bundertjes, ook voor de toekomst. De kap van de eerste laanbomen (60 stuks) staat gepland voor eind oktober / begin november. De aanplant van de nieuwe bomen (93 stuks) staat gepland voor december van dit jaar/ januari 2022, als de bomen in winterrust zijn. De kap en aanplant van enkele andere lanen in de Bundertjes staat op de planning voor 2026 en 2031.

Uw Reactie
Uw Reactie