Programmabegroting 2022

Op dinsdag 5 oktober 2021 is de gemeentebegroting voor het jaar 2022 gepresenteerd. De begroting is min of meer het "huishoudboekje" van de gemeente: er wordt aangegeven welke inkomsten verwacht worden en waar de gemeente het beschikbare geld aan uit wil geven.

Hieronder vindt u de begroting en de bijbehorende stukken:

Discussie in de gemeenteraad

De gemeenteraad gaat op 9 november a.s. discussiëren over de begroting voor 2022. Dat gebeurt in de raadzaal in Boscotondo. De vergadering begint om 13.00 uur. Iedereen is hierbij van harte welkom! Eerst zullen alle fracties hun mening geven over de begroting en vragen stellen aan het college. Om 16.00 uur is er een pauze. Na de pauze geven burgemeester en wethouders vanaf 17.00 uur antwoord aan de raadsleden en wordt er gediscussieerd over de begroting. Van 19.00 tot 20.00 uur is er opnieuw een pauze. Vanaf 20.00 uur wordt er gestemd of de begroting wordt vastgesteld en of er nog zaken gewijzigd worden. Raadsleden kunnen namelijk wijzigingen voorstellen via amendementen en moties.

Geef uw mening over de begroting

Op dinsdag 2 november organiseert de Helmondse gemeenteraad een hooravond in de raadzaal in Boscotondo. De avond begint om 19.30 uur. Tijdens die avond mogen inwoners van Helmond op persoonlijke titel of namens een organisatie hun mening geven over de begroting voor 2022 van de gemeente.

Wilt u inspreken, meldt u dan aan vóór vrijdag 29 oktober 16.00 uur bij de raadsgriffie, bij voorkeur per email: raadsgriffie@helmond.nl  Vermeld daarbij a.u.b. uw naam, telefoonnummer, het onderwerp waarover u wilt spreken en eventueel namens welke instelling of vereniging (per instelling of vereniging kan maar één persoon inspreken). Elke inspreker krijgt maximaal 5 minuten gelegenheid om de raad toe te spreken. 

Let op:
inspreken kan alleen over onderwerpen die rechtsreeks betrekking hebben op de begroting voor 2022!

Uw Reactie
Uw Reactie