Podiumbijeenkomst 4 oktober over Burgerberaad en Participatie

Maandag 19 september 2022

De gemeenteraad houdt een informatieavond over Burgerberaad en Participatie, een zogeheten Podiumbijeenkomst. Centraal staat daarbij de vraag: hoe kunnen inwoners van Helmond meer en beter worden betrokken bij politieke besluiten over de toekomst van hun stad. U bent van harte welkom.

De gemeenteraad neemt veel belangrijke beslissingen. Keuzes die gevolgen hebben voor Helmond en zijn inwoners. De raad wil inowners hierbij meer betrekken. Maar hoe doe je dat? In andere gemeenten organiseren ze hiervoor steeds vaker burgerberaden. Een groep van zo’n 100 willekeurige inwoners geven de raad adviezen bij belangrijke onderwerpen. Werkt die aanpak ook in Helmond? Diverse deskundigen geven hierop hun visie en discussiëren hierover met de gemeenteraad. Iedereen kan meepraten op:

Podiumbijeenkomst Burgerberaad en Participatie

Dinsdag 4 oktober vanaf 19:30 uur (inloop vanaf 19:00 uur), Het Speelhuis, Helmond.

Informatief Programma

Sprekers die avond zijn onder meer: Harm van Dijk (initiatiefnemer Platform G1000), Job Kantelburg (ervaringsdeskundige gemeente Enschede), Lars Schotel/Rik Kors (ervaringsdeskundigen gemeente Utrecht) en Stefan Raedts (beleidsmedewerker participatie gemeente Helmond)

U bent van harte welkom

Iedereen is van harte welkom. Aanmelden is niet nodig. Het volledige programma staat op helmond.raadsinformatie.nl.

Uw Reactie
Uw Reactie