PIT Controles bij verschillende woningen: kamerbewoning en brandveiligheid aangepakt

Woensdag 3 augustus 2022

Bij een controle in de gemeente Helmond op maandag 1 en dinsdag 2 augustus bleek dat bij verschillende woningen de brandveiligheid niet op orde was. Ook was er op sommige adressen sprake van kamerbewoning. Dat mag niet zonder omgevingsvergunning. Met de controles houdt het Peelland Interventieteam (PIT) samen met partners toezicht op de woon-, werk-, en leefomgeving en heeft hierbij oog voor het welzijn van de bewoners.

Waar het kon zijn direct maatregelen genomen om de veiligheid te verbeteren. Bij de meeste adressen volgt nog een aanschrijving en hercontrole of nader onderzoek. In vrijwel alle gevallen verleenden de bewoners of eigenaren volledige medewerking aan de controle.

Bij de controles werken we nauw samen met onder andere de Politie, Veiligheidsregio, Woningbouwvereniging en Senzer. 

Brandveiligheid en geen vergunning voor kamerbewoning

Op verschillende locaties werden overtredingen geconstateerd. Bij een bedrijf en bovenwoning bleek dat de brandveiligheid niet op orde was. Zo ontbraken adequate blusmiddelen, was er geen goede vluchtroute, was de Cv-ketel niet onderhouden, waren brandbare vloeistoffenaanwezig nabij de Cv-ketel, en waren gasflessen niet veilig opgeslagen. Er volgt een aanschrijving en hercontrole.

Bij een woning was er sprake van adresfraude. De personen die op het adres woonden waren daar niet ingeschreven. De ingeschreven persoon verblijft niet in de woning. Er wordt een juridische procedure voor het gebruik van de woning opgestart. Daarnaast was er sprake van kamerbewoning en dat is in strijd met het bestemmingsplan. In de meeste gevallen mag er maar één huishouden op een adres wonen. Hier volgt een aanschrijving. Ook was de brandveiligheid niet op orde. Er waren geen rookmelders en blusmiddelen aanwezig, bovendien was de elektra in de keuken onveilig. Onder spoedeisende dwang hebben zij meteen rookmelders geplaatst. Het plaatsen van een rookmelder op iedere verdieping is voor iedereen verplicht sinds 1 juli 2022.

Bij drie andere woningen was ook sprake van kamerbewoning. Hier volgt ook een aanschrijving.

Daarnaast was bij één woning sprake van adresfraude. Er woonden vier personen die allen niet ingeschreven stonden bij de gemeente.

Bij twee woningen volgt verder onderzoek omdat het gebruik van het pand in strijd is met het bestemmingsplan. Bij één woning werd bovendien niet voldaan aan het bouwbesluit, er was geen valbescherming aanwezig.

Peelland Interventie Team (PIT)

Onder regie van het PIT zijn er regelmatig controles bij panden en locaties waarvan sterk het vermoeden bestaat dat er sprake is van misstanden of niet voldoen aan wet- en regelgeving. Het team kijkt naar brandveiligheid, boekhouding, illegale bewoning, vergunningen, inschrijving Basisregistratie Personen (BRP), mensenhandel, prostitutie, drugs, sociale zekerheidsfraude en andere overtredingen. Het PIT werkt nauw samen met zorg- en welzijnsinstanties om tot duurzame oplossingen te komen.

Verdachte situaties melden

U kunt overlastsituaties en verdachte situaties doorgeven aan het Peelland Interventie Team (PIT). Dit kan anoniem op telefoonnummer 0492-587903 of per e-mail info@pitteam.nl. Tips worden vertrouwelijk behandeld. U kunt ook anoniem contact opnemen met Meld Misdaad Anoniem op telefoonnummer 0800-7000 of www.meldmisdaadanoniem.nl. Anonieme meldingen komen rechtstreeks bij ons terecht en kunnen gebruikt worden voor onderzoek of een controle door het Peelland Interventie Team.

Uw Reactie
Uw Reactie