Onderzoek naar de verkeersveiligheid in Helmond, denkt u mee?

Woensdag 22 september 2021

De gemeente Helmond is bezig met het opstellen van een verkeersveiligheidsplan. In dit plan staat wat de gemeente de komende jaren gaat doen om het verkeer in Helmond veiliger te maken. We willen ook graag van u horen wat u belangrijk vindt en wat u opvalt aan de verkeersveiligheid in Helmond. Laat uw mening horen door de vragenlijst verkeersveiligheid in te vullen.

Hoe kunt u meedoen?

Ga naar om de vragenlijst verkeersveiligheid in te vullen. Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 10 minuten. Uw antwoorden worden volledig anoniem opgeslagen en verwerkt. U kunt de vragenlijst tot en met 8 oktober invullen.

Waarom onderzoekt de gemeente dit?

Veiligheid in het verkeer is erg belangrijk om het aantal slachtoffers en verkeersongevallen te verminderen. Ook draagt het bij aan de leefbaarheid van de stad. Het heeft invloed op de gezondheid en het wooncomfort. Daarom kijkt Helmond hoe we bestaande verkeerssituaties nog veiliger kunnen maken.

Uw Reactie
Uw Reactie