Ondersteuning controle op het coronatoegangsbewijs

Vrijdag 12 november 2021

Bent u ondernemer of organisator? Dan bent u wettelijk verplicht om te controleren op een geldig coronatoegangsbewijs. U kunt hiervoor ondersteuning in de vorm van een eenmalige subsidie aanvragen.

Incidentele rijksbijdrage

Het Rijk gaf ons eenmalig een bedrag om ondernemers en organisatoren te ondersteunen bij de controle op het Corona Toegangsbewijs. De ondersteuning geldt voor de periode van 22 september tot en met 31 december 2021. We stelden een subsidieregeling op om deze rijksbijdrage op te verdelen onder de ondernemers/organisaties die hier gebruik van willen maken.

Belangrijkste voorwaarden

  • U kunt een subsidiebedrag aanvragen van maximaal € 5000,-.
  • De subsidie is bedoeld voor activiteiten die verband houden met de wettelijke verplichting om te controleren op een geldig coronatoegangsbewijs. Bijvoorbeeld voor de extra kosten die u maakt voor de inzet van arbeidskrachten voor enkel en alleen de controleplicht.

Dien uw aanvraag in

Wij behandelen de aanvragen op volgorde van binnenkomst. Dus wie het eerst komt, die het eerst maalt. En op is op. Klik hier om een aanvraag in te dienen.

Uw Reactie
Uw Reactie