Helmond vangt half jaar jonge vluchtelingen op

In Helmond vangt het COA (Centraal Orgaan opvang asielzoekers) tot en met uiterlijk 1 september 2022 40 vluchtelingen op die zonder ouders of andere begeleiders in Nederland zijn aangekomen om asiel aan te vragen. Het gaat om vluchtelingen tussen de 14 en 18 jaar.

Vragen en antwoorden

Hier leest u vragen en antwoorden over de noodopvang. Staat uw vraag er niet bij? Mail dan gerust naar gemeente@helmond.nl of bel 14 0492.

 

De humanitaire nood is hoog. Asielzoekerscentra lopen over en de toestroom van vluchtelingen neemt nog steeds toe. Als Helmond nemen we hierin onze verantwoordelijkheid.

De noodopvang is hard nodig, want het COA (Centraal Orgaan opvang asielzoekers) kampt met enorme tekorten aan opvangplekken. Er komen veel vluchtelingen ons land binnen. En voor vluchtelingen die in ons land mogen blijven, is lang niet altijd direct een woning beschikbaar. De asielzoekerscentra zitten daardoor overvol. Het COA zoekt daarom overal in het land naar extra opvangcapaciteit. Naar aanleiding daarvan heeft ook de Commissaris van de Koning een dringende oproep gedaan aan de Brabantse gemeenten om op zoek te gaan naar geschikte opvanglocaties. Een tijdelijke tussenvoorziening voor statushouders versnelt de uitstroom vanuit asielzoekerscentra. Dit geeft meer ruimte voor de opvang van vluchtelingen in asielzoekerscentra die nu al vol zitten.

De opvang is in het pand van Fung Loy Kok Taoist Tai Chi Nederland aan de Mierloseweg 140 in Helmond.

De opvang is afgesproken tot uiterlijk 1 september 2022, tot en met de zomervakantie dus. Het gaat om een locatie voor noodopvang: voor een beperkte tijd om de druk op bijvoorbeeld het aanmeldcentrum Ter Apel en andere azc’s te verminderen.

Er is gekozen voor 1 september omdat de jongeren dan tot aan de vakantie naar school kunnen en na de zomervakantie aan het begin van het schooljaar weer kunnen starten.

Ja. Dit is een harde afspraak tussen Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) en de locatie. Het staat ook in de overeenkomst tussen COA en gemeente. Ook al zal de vluchtelingenproblematiek op 1 september nog niet voorbij zijn, de opvang in Helmond eindigt dan wel. De locatie is tot die tijd beschikbaar. Die termijn is onder meer gekozen omdat de jongeren naar school gaan en het dan zomervakantie is.

De groep vluchtelingen bestaat uit 35 jongens en 5 meiden, waarvan de meesten afkomstig zijn uit Syrië, Eritrea en Afghanistan. De eerste 20 tieners arriveerden op donderdag 24 februari vanuit Ter Apel, waar het aanmeldcentrum van het COA is gevestigd. Vrijdag 25 februari volgde de andere helft.

De jongeren ontvangen ‘bed, bad en brood’: ze kunnen slapen en krijgen maaltijden. Daarnaast is er begeleiding van de jongeren, specifiek voor deze groep minderjarigen. COA roept organisaties en partijen uit de stad die ook activiteiten willen organiseren op om zich te melden om samen een gevarieerd programma aan te bieden.

Er is 24 uurs-begeleiding op de locatie door meerdere mentoren van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA). Daarnaast heeft elke jongere een jeugdbeschermer vanuit Nidos. Nidos is de voogdij-instelling die door de Nederlandse overheid is aangewezen om de voogdij uit te voeren voor alleenstaande minderjarige asielzoekers.

Het COA biedt de jongeren langs twee lijnen begeleiding:

  • Aan de ene kant activiteiten gericht op het meedoen aan de Nederlandse samenleving. Mentoren begeleiden de jongeren bij hun ontwikkeling naar zelfredzaamheid/volwassenheid. Ook bereiden zij hen voor op hun toekomst in Nederland of het land van herkomst.
  • Het COA biedt aan de andere kant begeleiding in de vorm van vrijetijdsbesteding in sport en spel. Een groot deel van deze activiteiten organiseert het COA zelf. Ze maken hierbij gebruik van bestaande structuren en specialisten in de omgeving.
  • Er is onderwijs en de LEV-groep organiseert verschillende dingen. Ook andere partijen hebben zich al gemeld om iets te organiseren, zoals sportverenigingen. Wilt u ook iets doen? Meld u dan gerust aan via info@coa.nl. Zij nemen dan contact met u op.

Naast onderwijs en Nederlandse taallessen worden er ook educatieve activiteiten aangeboden. Denk aan OV-training, verkeerslessen, kooklessen en hygiëne. De activiteiten worden door de mentoren georganiseerd, meestal in samenwerking met organisaties in de omgeving en/of vrijwilligers. In de avond kunnen ze activiteiten ondernemen. Dit kan zijn tv kijken, sporten en creatieve activiteiten georganiseerd door medewerkers of andere organisaties. Voor een groot deel is het vergelijkbaar met wat pubers doen in een ‘gewoon’ gezin. Bij het programma houdt COA rekening met de leeftijd en de interesses van de jongeren in de noodopvang.

Hiernaast is er ook 24 uur beveiliging aanwezig.

Ja, overdag gaan de jongeren naar school omdat ze allemaal leerplichtig zijn. De meeste jongeren kunnen naar het Jan van Brabant College in Helmond. Het onderwijs start stapsgewijs op. Hierover maakten wij en het COA afspraken met de school.

Overdag en ’s avonds zijn medewerkers van het COA op de locatie aanwezig. Daarnaast zijn er 24 uur per dag, 7 dagen in de week beveiligers op de locatie. 

Dit zijn de contactgegevens:

  • E-mail: amvhelmond@coa.nl;
  • Telefoonnummer: 06-25693908;
  • Locatiemanager: Kewan Osman;
  • U kunt zodra de opvang gestart is, natuurlijk ook naar de receptie aan de Mierloseweg 140 komen.

Bij spoed belt u altijd de politie op 112. Bij geen spoed maar wel politie belt u 0900 8844. Of spreek de wijkagent aan.

Het COA zoekt vrijwilligers voor de begeleiding van allerlei activiteiten en werkzaamheden. Denk daarbij aan het helpen met Nederlandse les geven of huiswerkbegeleiding. Maar ook hulp bij gezonde voeding of het begeleiden van sport- en spelactiviteiten is welkom! Er zitten geen eisen aan hoe vaak of hoelang iemand moet komen.

Ook kan het COA hulp gebruiken in de vorm van bijvoorbeeld (bord)spelletjes en (sport)kleding.

Wilt u iets betekenen voor de vluchtelingen in Helmond? Mail dan het COA via amvhelmond@coa.nl. Er wordt dan contact met u opgenomen.

Uw Reactie
Uw Reactie