Helmond ondertekent Manifest Maatschappelijk Verantwoord Opdrachtgeven en Inkopen

Vrijdag 16 december 2022

Wethouder Martijn de Kort heeft namens gemeente Helmond op 24 november 2022 het Manifest Maatschappelijk Verantwoord Opdrachtgeven en Inkopen (MVOI) 2022-2025 ondertekend.

Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat Vivianne Heijnen ontving hiervoor in Den Haag de eerste 64 overheidsinstanties die zich aansluiten bij het Manifest MVOI 2022-2025. Dit manifest is de opvolger van het Manifest Maatschappelijk Verantwoord Inkopen dat Helmond in 2016 heeft ondertekend. Sindsdien heeft Helmond een aantal aansprekende resultaten behaald, met aanbestedingen die op een maatschappelijk verantwoorde manier in de markt zijn gezet. Met als groot voorbeeld hiervan: de sloop (oogst) en bouw van ons Huis voor de Stad.

Dus als gemeente zijn we al heel goed bezig. Met het ondertekenen van het nieuwe manifest geven we hier een vervolg aan en gaan we het nóg beter doen.

Waarom is meedoen belangrijk?

Meedoen aan het manifest MVOI is een goed middel om opdrachtgeverschap en inkoop in te zetten voor de transitie naar een duurzame, sociale wereld. Nederlandse overheden geven jaarlijks voor ruim 85 miljard euro uit aan producten, werken en diensten. Als de opdrachtgevers en inkopers van al deze aanbestedende diensten daarbij de meest duurzame keuzes maken, vormen we als geheel een krachtig netwerk op weg naar een duurzame, sociale wereld.

Wat is nieuw aan het Manifest Maatschappelijk Verantwoord Opdrachtgeven en Inkopen (MVOI) 2022-2025?

Aan het manifest MVOI 2022-2025 is de ‘O’ van (intern) ‘opdrachtgeven’ toegevoegd omdat dit vooraf gaat aan het inkopen. Bij het opdrachtgeven en inkopen kunnen gemeenten zich inzetten voor een duurzame en sociale wereld. Het Manifest MVOI helpt deze ambitie concreet te maken. Het manifest omvat zes thema’s:

  • Milieu (inclusief biodiversiteit)
  • Klimaat
  • Circulair (inclusief biobased)
  • Ketenverantwoordelijkheid (Internationale Sociale Voorwaarden)
  • Diversiteit en inclusie
  • Social return

Hoe nu verder?

Elke ondertekenaar van het Manifest dient uiterlijk een jaar na ondertekening een MVOI actieplan op te stellen. In het actieplan leggen partijen voor de eigen organisatie vast welke ambitieniveaus worden nagestreefd voor elk van de zes MVOI doelen en welke concrete acties nodig zijn om deze ambities te behalen. Ook wij van gemeente Helmond gaan hiervoor samen aan de slag.

Bekijk de infographic van het manifest.

Uw Reactie
Uw Reactie