Overzicht gedecoreerden Helmond 'Lintjesregen' 2020

Tijdens de traditionele ‘Lintjesregen’ heeft burgemeester Elly Blanksma-van den Heuvel vrijdagmorgen 24 april Koninklijke Onderscheidingen aan 16 Helmonders uitgereikt. Het overzicht van de namen van de gedecoreerden en hun verdiensten ziet u in onderstaand overzicht.

 

Petra Bos-Daniels : Lid in de Orde van Oranje-Nassau

 • Vanaf 1993 actief als jeugdleidster bij R.K. Jeugdvereniging De Vonk in Helmond.
 • Organiseert wekelijks clubavonden en allerlei activiteiten voor (en door) de jeugd. Daarnaast activiteiten met en rond Carnaval, Pasen, Sinterklaas en Kerst. Jaarlijks hoogtepunt de jeugdkampen.
 • Sinds 2010 tevens secretaris van De Vonk.
 • Sinds 1992 geeft mevrouw Bos zwemles aan beginnende groepen jonge kinderen bij de Helmondse Zwemvereniging Lutra.
 • Op de Montessorischool in Helmond verzorgt ze de EHBO materialen, kampbegeleiding en de kookploeg.
 

Arie van den Broek: Lid in de Orde van Oranje-Nassau

 • Al vele jaren vrijwilliger in de wijk Brouwhuis. Oprichter van Scouting Brouwhuis waarbinnen hij zo’n 20 jaar voorzitter, penningmeester en bestuurslid was. Daarnaast leider van de verkenners.
 • Zeven jaar voorzitter van ouderraad basisschool De Korenaer. Voerde overleg met ouders en was klankbord voor het team van leerkrachten. Periodiek overleg met directeur en actief bij informatieavonden en de schoolkampen. Later in het schoolbestuur en de bouwcommissie.
 • Voorzitter (15 jaar) van de Stichting Gemeenschapshuis De Loop in Brouwhuis. Initieerde het nog altijd lopende project “Eet je mee”, verzorgt de inkoop en verleent assistentie bij de maaltijdvoorziening voor buurtbewoners door verstandelijk gehandicapten van de stichting ORO.
 • Voor De Loop verzorgt hij verder uiteenlopende hand- en spandiensten, van biljartavonden tot het uitvoeren van klussen.
 

Ton van Bussel: Lid in de Orde van Oranje Nassau

 • Sinds 1997 lid (tevens penningmeester) van de Ereraad en commissaris van het Helmonds Muziek Corps (HMC).
 • Ruim 12 jaar penningmeester van de stichting Voorzieningsfonds HMC, dat de financiële reserves beheert van het Helmonds Muziek Corps.
 • In de jaren ’90 bestuurslid en drie jaar voorzitter van de Stichting Katholiek Onderwijs te Beek en Donk.
 • Lid van de Raad van Advies dr. Knippenbergcollege.
 • 20 jaar bestuurslid(secretaris en vice-voorzitter) van stichting Carat.
 • Gedurende drie jaar was de heer van Bussel bestuurslid van Rotary Helmond-Regio waarvan een jaar voorzitter.
 • Voorzitter van Het Slavisch Koor Helmond.
 • Penningmeester Stichting "Graag Gedaan". Deze vrijwilligersorganisatie biedt kosteloos incidentele hulp in de thuissituatie, die niet geboden wordt door bestaande thuiszorg- en welzijnsorganisaties.

Toos van Dijk-Boetzkes: Lid in de Orde van Oranje Nassau

 • Stond aan de wieg van de oprichting van Stichting Buurthuis Sint Annaparochie in 1981 te Helmond.
 • Nog altijd bestuurslid beheer buurthuis; ze levert een belangrijke bijdrage aan de onderlinge contacten tussen de verenigingen en het stichtingsbestuur.
 • Binnen de Buurtvereniging De Oliemolen organiseert ze allerlei activiteiten voor de saamhorigheid van de ouderen in de wijk. Voorbeelden van activiteiten die ze organiseert zijn wekelijkse wandeltochten, gezelligheidsmiddagen, kienmiddagen, fietstochten en ouderengymnastiek. Daarbij organiseert ze uitstapjes en regelt het vervoer.
 • 16 jaar lang voorzitter van Seniorenvereniging Sint Anna; organiseert talloze activiteiten gericht op de ouderen.

Joke van Eemeren: Lid in de Orde van Oranje Nassau

 • Mevrouw van Eemeren zet zich al ruim 25 jaar intensief in voor de Mierlo-Houtse gemeenschap. Met name als voorzitster van de commissie Verkeer heeft ze veel voor deze wijk (en omstreken) betekend.
 • Nauw betrokken bij de planontwikkeling en het planontwerp van het recente renovatieproject Mierloseweg, mede in overleg met de gemeente Helmond. Eind 2019 gereed gekomen.
 • Ze zet zich als vrijwillig jongerenwerker op vele fronten in; ze zorgde voor onderkomens voor de jeugd.
 • Jaren geleden initiatiefneemster organisatie van Minor-“frisfeesten” voor de jeugd. Hierbij zorgt ze ook voor de communicatie, verkeersregelaars, beveiligingsbedrijven, EHBO, geluidstechnici.
 • Al jaren collecteert ze voor de Hartstichting. Penningmeester Wijkraad Mierlo-Hout sinds 2014.

Ger Koppenens: Lid in de Orde van Oranje Nassau

 • Laat zich al vele jaren gelden in cultureel Helmond.
 • In 1965 begonnen als zanger bij de Sint Jozefzangertjes.
 • In de jaren ’70 bij het Helmondse Sint Jozefkoor actief in de begeleiding/coördinatie van uitvoeringen en (internationale) zomerkampen.
 • Nam initiatief tot jaarlijkse opvoeringen van Passionen door de koren, verzorgde de PR, contracteerde solisten, instrumentalisten en impresario’s uit binnen- en buitenland.
 • Jarenlang secretaris van beide koren.
 • Als stafdocent van het Ward Centrum Nederland gaf hij in de jaren ’80 cursussen muzikale vorming aan pabo-studenten, leraren, organisten en conservatoriumstudenten uit Nederland en ook Duitsland. Honderden kinderen hebben hiervan de vruchten mogen plukken.
 • Decennia onvermoeibaar actief bij Carnavalsvereniging OLUM in Helmond. Jarenlang de spil van de vereniging. Was 10 jaar voorzitter. Organiseert de prinsverkiezing, kletsavonden, de carnavalsdagen en was lang spreekstalmeester (vorst).
 • Bij Stadsomroep Helmond verzorgt hij klassieke radio-uitzendingen sinds begin jaren ’90.
 • Al ruim 10 jaar (hulp-)Sinterklaas in het Kasteel van Sinterklaas.
 • Sinds 2018 voorzitter van het Helmonds Vocaal Ensemble, ooit voortgekomen uit de vroegere en eerder genoemde Sint Jozefzangers.

Frans van de Leur: Lid in de Orde van Oranje-Nassau

 • Sinds 1965 buitengewoon actief binnen de Rooms-Katholieke Parochie Heilige Lambertus. Onder meer als koster en voor het renovatieplan en bouwzaken van de Heilige Lambertuskerk.
 • Vrijwillig begeleider van studenten met als afstudeerproject “restauratietechniek” van het Sint-Lucascollege in Boxtel. Sinds 2015 lid van het parochiebestuur van Rooms-Katholieke Parochie Heilige Lambertus met de omvangrijke portefeuille “gebouwen en beheer”. Hij organiseert en begeleidt het onderhoud en alle werkzaamheden aan de vier kerken, pastorieën en overige gebouwen die deel uitmaken van de parochie.
 • Sinds 1953 actief en lid van het Sint Jozefkoor in Helmond. Ontving eerder de onderscheidingen van de Gregoriusvereniging (25, 40 en 50 jaar). Drijvende kracht achter de ontmoetingsruimte van het koor en organiseert ruim 20 jaar het jaarlijkse Ceciliafeest. Vanaf 2014 bestuurslid en sinds 2017 secretaris.
 • Bij de Morrisdansgroep Helmond sinds 1958 naast danser ook filmer (nu digitaal).
 • Werd in 2014 vrijwilliger bij de Stichting Draaiorgels Helmond.
 • Nam het initiatief tot wisseltentoonstellingen in de Helmondse Gaviolizaal en verzorgt er tevens de zaaldecoraties en de horeca. Het Helmondse mannenkoor Lambardi doet met enige regelmaat een beroep op de heer van de Leur bij de organisatie van een groot concert.

Jolande Martens-Vervelde: Lid in de Orde van Oranje-Nassau

 • Zet zich al zeer lange tijd op allerlei fronten in voor de wijk Brouwhuis.
 • In 1996 begonnen als lid van de Ouderraad op basisschool De Korenaar. Ze hielp bij het leesonderwijs, nam toetsen af, naaide de sint- en pietenpakken en deed allerlei hand- en spandiensten binnen de school. Ze maakte vier 4 jaar deel uit van de Medezeggenschapsraad.
 • Tegelijkertijd eind jaren ’90 vier jaar voorzitter van het bestuur van Peuterspeelzaal ’t Snatertje.
 • Sinds 2008 secretaris binnen het bestuur van de Wijkraad Brouwhuis. Behartigt de belangen van de wijk; overlegt met de LEV-groep, wijkbeheerders en –adviseurs, de gemeente, zorginstellingen, politie, winkelcentrum en provincie. Zorgt voor subsidieaanvragen, beantwoordt vragen uit de wijk, lost klachten mee op.
 • Binnen de Stichting Landschapspark Kloostereind sinds het begin van dit initiatief de ondersteunende kracht.

Annelies Meijs-van Brunschot: Lid in de Orde van Oranje-Nassau

 • Vanaf 2000 vrijwilligster op basisschool De Korenaar in Helmond door het geven van les Nederlands en cultuur voor andere nationaliteiten. Ze begeleidt kinderen met zowel ontwikkelingsachterstand als ontwikkelings-voorsprong. Ondersteunt hiermee al bijna twee decennia de onderwijzers.
 • In de jaren ’90 was ze secretaris van de Wijkraad Brouwhuis. Ze was aanspreekpunt in de wijk en zorgde voor de aanleg van onder meer hondenuitlaat-terreinen en speeltuintjes.
 • Oprichtster en bestuurslid van de Stichting Bakhuis "De Willig" in 1995 en verzorgt educatie en festiviteiten rondom het Bakhuisje dat in eigendom is van de "Brouwhuische gemeenschap”.
 • Voorts was ze begeleidster van een dansgroep, gastvrouw voor een maaltijdenservice aan ouderen, en begeleidster bij de kinderopvang in het Maxima Medisch Centrum (MMC).

Joop van Os: Lid in de Orde van Oranje-Nassau

 • Eind jaren ‘60 begon zijn vrijwilligersloopbaan als bestuurslid bij Zwemvereniging Lutra. Tot 1974 verzorgde hij het clubblad en was waterpolotrainer.
 • De vrijwilligerscarrière begon pas echt vanaf zijn pensionering in 1995 bij De Zorgboog, voorheen Verpleeghuizen Gewest Helmond. De eerste tien jaar zorgde hij drie dagen per week voor radio-uitzendingen t.b.v. alle Zorgbooglocaties (Jan de Witkliniek, Sint Jozefsheil en Keyserinnedael) met een bereik van vele honderden bewoners. Tevens verzorgde hij de krant van de Zorgboog, Klavertje Vier en later de kabelkrant via alle TV’s.
 • Hij organiseerde het Jaarfeest op het Landgoed Bakel (Sint Jozefsheil en Jan de Wit Kliniek) met 20.000 bezoekers, de jaarlijkse Tourkwis, de carnavalsavonden, inclusief de boerenbruiloft en hij beheerde de videotheek voor de bewoners.
 • Vanaf 2012 vrijwilliger bij Veilig Verkeer Nederland, afdeling Helmond. Hij assisteert bij de vele activiteiten (verkeersexamen, fietsverlichtingsacties). Voor ouderen organiseert VVN cursussen voor veilige deelname aan het verkeer.
 • De heer van Os was zo’n 13 jaar bezorger van het buurtblad de Houtvonken in de wijk Mierlo-Hout.
 • Voor Fanfare Unitas is hij al bijna tien jaar de archiefbeheerder.
 

Bep van Os-Kuypers: Lid in de Orde van Oranje-Nassau

 • Mevrouw van Os-Kuypers is binnen het Helmonds Muziekcorps (HMC) decennia lang een niet weg te denken vrijwilligster. Al 50 jaar zet ze zich, naast het muziek spelen, energiek en belangeloos in voor HMC.
 • Haar activiteiten lopen uiteen van het klaarmaken en opruimen van het repetitielokaal, oud papier inzamelen voor geldmiddelen, opbouw van de concertzaal en de ondersteuning van de muzikale vorming van de jeugd. Daarnaast maakt ze deel uit van de kledingcommissie.
 • In de jaren ’70 en ‘80 heeft ze geruime tijd het kantinebeheer gevoerd bij de Stichting Theo Driessen Instituut.
 • In de jaren ’80 maakte ze deel uit van het bestuur van de muziekgroep Big Band Elmondo (Jazz en Blues). Ze speelde in de band en was verantwoordelijk voor de kleding van de muzikanten en het financieel beheer. Ze verrichte vele hand- en spandiensten voor de Band.
 • Mevrouw van Os-Kuypers verrichtte jaren bardiensten bij Carnavalsvereniging de Spekzullekes en doet dat sinds 2012 bij evenementen in Residentie Brouwhorst. Ze brengt nog altijd het maandblad rond van de Invalidenbond Helmond en verzorgt de verjaardagskaarten.
 • Sinds 2016 secretaris bij de Seniorenharmonie Helmond; draagt zorg voor agendavoorbereiding, verslaglegging en instrumentenbeheer.

Paul Teeuwen: Lid in de Orde van Oranje Nassau

 • De heer Teeuwen heeft begin jaren ’80 buurtvereniging Jeruzalem in Helmond opgericht. Hij was al die tijd secretaris en later ook penningmeester. Hij organiseerde naast de gebruikelijke feestdagen activiteiten als biljart- en kaartavonden, fietstochten, bingo-avonden, speurtochten, feest- en dansavonden en filmmiddagen in de wijk om de sociale cohesie te bevorderen. De heer Teeuwen zorgde voor het maandblad, het ledenbestand en de administratie. Hij inde de contributie en ging er voor langs de deuren. Nog altijd vervult hij een belangrijke sociale rol voor een veilige en leefbare woonomgeving in de wijk Jeruzalem.
 • Vanaf 2017 is de heer Teeuwen secretaris bij bewonerscommissie Haverveld-Jeruzalem. Voor Woningbouwvereniging Volksbelang vormt hij mede door zijn bestuurslidmaatschap van de Huurdersbelangenvereniging Volksbelang een belangrijk contactpersoon tussen de huurders in de wijk en de Woningbouwvereniging.

Ben Vogel: Lid in de Orde van Oranje Nassau 

 • Vanaf de oprichting van de Wijkraad Brouwhuis eind 2007 is de heer Vogel voorzitter; de laatste jaren na zijn pensioen praktisch fulltime. Hij onderhoudt de contacten met overheden op lokaal, regionaal en landelijk niveau. Door de ligging van Brouwhuis is zijn kennis en kunde van groot belang in de dossiers die spelen rond bijvoorbeeld het aanpalende industrieterrein (BZOB) en omliggende verkeersaders. Voor alle wijken in Helmond ontwikkelde de heer Vogel de format voor het Wijkactieplan in het kader van Wijkgericht Werken.
 • Milieu en leefbaarheid, buurtpreventie, sociale zorg (sociale cohesie) en samenwerking staan hoog in het vaandel bij hem en de wijkraad.
 • Sinds 2004 is hij lid van de inspraakgroep Wegenruit Eindhoven waarin hij de belangen van Helmond vertegenwoordigt. Ook behartigt hij de belangen van Brouwhuis en omliggende wijken ten aanzien van het traject Helmond-Ommel (N279).
 • Met zijn inzet ten behoeve van het Landschapspark Kloostereind en zijn notitie “Op weg naar Landschapspark Kloostereind” laat hij wonen, werken, recreëren en behoud van de natuur samengaan.
 • In de periode 1988-1993 was de heer Vogel actief als kerkelijk vrijwilliger in de Parochie Sint Maartenskerk Veldhoven.

Anna Vriens-van der Kammen: Lid in de Orde van Oranje Nassau

 • Mevrouw Vriens is sinds 2002 actief binnen Buurtvereniging De Oliemolen in de Sint Anna-wijk. Ze organiseert talloze activiteiten in en voor de wijk. Voorbeelden zijn de organisatie van rommelmarkten, burendagen, kinderactiviteiten als de Palmpaasoptochten, bowlingcompetities, fietstochten en andere uitstapjes of gezelligheidsavonden. Sinds 2006 is ze ook penningmeester van de vereniging. Ze heeft een grote verbindende rol in de wijk.
 • Ze verzorgt al ruim 8 jaar in haar eentje de wijkkrant Sint Anna en voert de (eind-)redactie. Inmiddels is de krant digitaal en bezorgt ze de wijkbewoners die niet over een computer beschikken een echte krant.
 • Bij de Carnavalsvereniging De Olietrappers is ze leidster van de dansmariekes en verzorgt ze de kledingcommissie voor alle geüniformeerden en doet de kascontrole.
 • Daarnaast zorgt ze ook voor de werving van de benodigde financiële middelen.

Arthur van de Walle: Ridder in de Orde van Oranje Nassau

 • De heer van de Walle richtte in 1995 een geheel nieuwe maatschap Gynaecologie op in het Elkerliek Ziekenhuis.
 • Naast zijn werkzaamheden als gynaecoloog was hij lid van het bestuur van de medische staf, van de Intercollegiale toetsingscommissie en van de oncologiecommissie en maakte deel uit van de sollicitatiecommissie. Na zijn pensioen in 2017 ondersteunt hij “zijn” maatschap nog altijd met advies en maakt deel uit van de necrologiecommissie.
 • Sinds 1996 is hij voorzitter van het Nederlandse Rode Kruis voor de regionale afdeling Helmond en omstreken (Asten, Ommel, Heusden, Aarle-Rixtel, Mierlo, Bakel, Milheeze en Deurne en later ook Gemert, Laarbeek, Elsendorp en de Mortel). De afdeling kent circa 175 vrijwilligers en 400 collectanten (2017). Een aantal jaren was hij ook nog (interim-)voorzitter van District Peelrand. Hij heeft een belangrijke rol gespeeld in de fusie tussen de afdelingen Helmond e.o. en Deurne. Eerder ontving hij de erkenningen van 10 en 20 jaar vrijwilligerswerk van het Nederlandse Rode Kruis. Eind 2019 nam hij afscheid van het Rode Kruis.
 • Bij de Parochie Heilige Damiaan de Veuster is hij ruim 12,5 jaar lid van het parochiebestuur. Hij coördineerde de fusies met de parochies van Sint Trudo (Stiphout) en later ook Sint Lucia (Mierlo-Hout).
 • Sinds 2016 zet hij zich als bestuurslid in voor de Stichting Sun in Ghana. Zijn kennisoverdracht aan de missie-ziekenhuizen in Ghana is zeer welkom gezien de schaarste aan medische hulpmiddelen in het land. Geld wordt voor de ziekenhuizen ingezameld, materiaal verscheept en in Ghana geïnstalleerd.

Rene van de Westerlo: Ridder in de Orde van Oranje Nassau

 • De heer van de Westerlo zet zich al zeer geruime tijd op vele fronten in als gepassioneerd vrijwilliger binnen de Annawijk te Helmond.
 • Lange tijd maakte hij deel uit van het bestuur van Carnavalsvereniging De Olietrappers. Naast het voorzitterschap organiseerde hij in die ruim 16 jaar de carnaval(-sbijeenkomsten), de kletsavonden, snuffelmarkten, en zorgde voor sponsormiddelen.
 • In 2003 werd hij bestuurslid van Buurthuis Sint Annaparochie. Hier komen vele wijkbewoners samen voor leuke activiteiten en gezellige avonden, van groot belang voor de cohesie in de wijk.
 • In 2002 werd de heer van de Westerlo lid van de Verenigingenraad en in 2007 voorzitter van Buurtvereniging De Oliemolen. Deze vereniging organiseert van allerlei activiteiten voor de buurtbewoners zoals loterijen, markten, bowlingavonden, droppings, Palmpasen en Sint Maarten.
 • Sinds 2016 vormt hij als oprichter en voorzitter van de Stichting Belangengroep Annawijk een belangrijk aanspreekpunt voor de bewoners. Renovatieplannen, knelpunten in de wijk, achterstallig onderhoud, verkeersmaatregelen zijn een greep uit de activiteiten die hij behartigt.
 • Sinds 2005 maakt hij actief deel uit van Helder Helmond, burgerlid sinds 2014.
 • Op het gebied van sierduiven is de heer van de Westerlo al sinds 1979 actief binnen de Steiger- en Stellerkropperclub Nederland. Sinds 1982 is hij secretaris en penningmeester en organiseert jongdierendagen, clubshows, keuringen en is websitebeheerder. 
Uw Reactie
Uw Reactie