• Inwoner
 • Actueel
 • Overzicht gedecoreerden Helmond ‘Lintjesregen’ 2019

Overzicht gedecoreerden Helmond ‘Lintjesregen’ 2019

Tijdens de traditionele ‘Lintjesregen’ bij gelegenheid van Koningsdag 2019 heeft burgemeester Elly Blanksma-van den Heuvel vrijdagmorgen 26 april Koninklijke Onderscheidingen aan 20 Helmonders uitgereikt. Het overzicht van de namen van de gedecoreerden en hun verdiensten ziet u in onderstaand overzicht.

 

Theo van Beek: Lid in de Orde van Oranje-Nassau

 • van 2005 tot heden vrijwilliger en bestuurslid van het gemengd koor Euphonia Aarle-Rixtel. Hij is 33 jaar lid van het Gemend Koor Euphonia. Binnen het koor is hij actief op het bestuurlijk vlak, sinds 2007 als voorzitter.
 • van 1976 tot 2014 actief als vrijwilliger bij Stichting Wielerevenementen Stiphout. Hij had de verantwoordelijkheid over 80 vrijwilligers.

 • Sinds 2004 is Theo van Beek penningmeester bij buurtvereniging De Torenakkers. Buurtvereniging Torenrakkers organiseert activiteiten als uitstapjes, knutselavonden, speldagen, fietsdagen, kien-avonden, picknicks, puzzeltochten en bowlingavonden.
 • Sinds 2012 tot heden vrijwilliger als kassier en diverse zaken tijdens het kasteel van Sinterklaas in Helmond.

 

Fred Bijsterveld: Lid in de Orde van Oranje-Nassau

 • van 2009 tot heden vrijwilliger bij Stichting Helmond City Events. De Stichting Helmond City Events organiseert evenementen in Helmond.
 • van 2001 tot heden coördinator vrijwilligers bij Helmond Marketing. Helmond Marketing is dé stadsmarketingorganisatie van Helmond. Fred Bijsterveld is als coördinator vrijwilliger actief binnen Helmond Marketing.

 

Walter Clarijs: Lid in de Orde van Oranje Nassau

 • van 1977 tot 1996 penningmeester en bestuurslid van Stichting Jan Visser Dierenparken. Walter Clarijs maakte in de periode 1977 tot 1996 deel uit van het bestuur.

 • van 2000 tot 2012 penningmeester bij Kerkhof Hortsedijk. Walter Clarijs is in de periode 2000 tot 2012 penningmeester geweest van het Kerkhofbestuur Hortsedijk.

 • van 2009 tot heden regent van de Stichting Onze Lieve vrouw van Binderen. Vanaf september 2018 is hij hier actief als voorzitter.

 • van 2012 tot heden actief bij de Vereniging Senioren Harmonie Helmond. In 1982 is de Senioren Harmonie Helmond opgericht met als doel om met veel plezier, zo’n mooi mogelijke muziek te maken. Sinds 2012 is de Walter Clarijs lid van het bestuur in de functie van penningmeester.

 • van 2014 tot heden chauffeur en voorlezer van de voorleesbus van de bibliotheek Helmond-Peel. Vanaf de start in 2014 is Walter Clarijs betrokken bij de organisatie van Blikkie, de voorlees bus van bibliotheek Helmond Peel. Blikkie heeft als doel alle kinderen te laten genieten van mooie voorleesverhalen en van het grote aanbod van boeken.

 • van 2005 tot 2007 voorzitter van het Helmonds Muziek Corps en tevens lid van de Ereraad van het Helmonds Muziek Corps.

 • van 1985 tot heden vrijwilliger bij C.V. Oranjebuurt. In deze periode heeft hij bij CV Oranjebuurt het Jeugdcarnaval vorm en inhoud gegeven.

Trees Clarijs-Gondrie: Lid in de Orde van Oranje Nassau

 • van 1985 tot 2010 lerares en vrijwilliger bij Antoniusbasissshool en Mariabasisschool. Trees Clarijs-Gondrie heeft zich in deze periode naast haar functie als leerkracht en vrijwilligster ingezet voor diverse activiteiten ten behoeve van goede doelen.

 • van 1980 tot de sluiting in 2012 van de Parochie Heilige Damiaan de Veuster is Trees Clarijs-Gondrie betrokken geweest bij het organiseren van de kindernevendienst tijdens de Heilige Mis op zondag.

 • van 2006 tot 2018 is Trees Clarijs-Gondrie lid geweest van het Oranje Comité Helmond voor de commissie Centrum.

 • van 2004 tot 2014 lid van het bestuur Vrouwenkoor Confetti. Daarnaast verzorgde zij ook de PR en was zij het aanspreekpunt.
 • van 2016 tot heden vrijwilligster bij Het Kasteel van Sinterklaas. Zij ontwikkelde een professionele lesbrief ten behoeve van het bezoek van scholen aan Het Kasteel van Sinterklaas. 

 • van 2014 tot heden vrijwilligster bij de Bibliotheek Helmond Peel. Vanaf de start in 2014 is Trees Clarijs-Gondrie betrokken bij de organisatie van Blikkie, de voorlees bus van bibliotheek Helmond Peel. Blikkie is een initiatief van de bibliotheek met het doel alle kinderen te laten genieten van mooie voorleesverhalen en van het grote aanbod boeken.

 • van 2016 tot heden ondersteunt Trees Clarijs-Gondrie tijdens de inburgeringslessen.

 • van 2015 tot heden bestuurslid van Wijkraad Stiphout-Warande.

Willy Corstens-Habraken: Lid in de Orde van Oranje Nassau

 • van 1998 tot heden is Willy Corstens-Habraken als vrijwilliger betrokken bij Boekhouding Gehandicapten Overleg Helmond waar zij verantwoordelijk is voor de boekhouding en de subsidie aanvragen.
 • van 2013 tot heden lid commissie financiën van Voetbalvereniging HVV Helmond, waarbij zij de digitale bankadministratie verzorgt.

 • van 1984 tot 2010 zowel voorzitster als penningmeester en bestuurslid Buurtvereniging Jeruzalem. Buurtvereniging Jeruzalem is opgericht met het doel mensen met elkaar in contact te brengen en activiteiten voor alle leeftijden te organiseren. Willy Corstens-Habraken heeft vanaf de oprichting tot de opheffing in het bestuur gezeten.

 • van 1976 tot 1986 verkeersbrigade kindervakantieweek en vrijwilliger verkeersbrigadier. Naast haar inzet bij het helpen veilig oversteken van de schooljeugd, was zij begeleidster bij diverse activiteiten tijdens de Kindervakantieweek.

Hans Deelen: Lid in de Orde van Oranje Nassau

 • van 1986 tot heden diverse functies binnen Voetbalvereniging Stiphout Vooruit. Nadat Hans Deelen stopte als speler van Stiphout Vooruit heeft hij zich als vrijwilliger ingezet in diverse functies binnen de vereniging. Daarnaast is hij bij elke bouw, aanbouw of verbouwing gedurende de laatste dertig jaar betrokken geweest.
 • van 1983 tot 1999 vrijwilliger Sint Antoniusgilde Stiphout. Binnen het Sint Antoniusgilde heeft Hans Deelen diverse functies bekleed zoals Piekenier, Vendelier en Vaandrig.

 • van 2015 tot 2018 bouwactiviteiten gildepaviljoen.

Tiny Hakimpour-Verhorevoort: Lid in de Orde van Oranje-Nassau

 • van 2000 tot heden vrijwilliger bij Stichting Vluchteling als Naaste. Stichting Vluchteling als Naaste is een kleine Stichting met een beperkt aantal vrijwilligers. Het kernteam, onder aansturing van een coördinator, helpt jaarlijks gemiddeld 50 vluchtelingen die nog niet (of niet meer) gebruik kunnen maken van de reguliere voorzieningen. Tiny Hakimpour-Verhorevoort maakt deel uit van het kernteam.
 • van 1989 tot heden coördinator kerkschoonmaak, Edith Stein Parochie in de Rijpelberg. Vanaf het gereedkomen van de Edith Steinkerk in 1989 verzorgt Tiny Hakimpour-Verhorevoort de coördinatie van de kerkschoonmaakploeg en is zij hier zelf ook actief.

 • sinds 2000 vrijwilliger bij Stichting Welzijn Ouderen Helmond (SWOH) en later als zelfstandige. Lange tijd was Tiny Hakimpour-Verhorevoort vrijwilliger bij de stichting SWOH. Later is zij zelfstandig de wekelijkse boodschappendienst blijven doen en begeleidt zij wekelijks ouderen naar een arts, het ziekenhuis of therapie.

Walthera Hoet: Lid in de Orde van Oranje-Nassau

 • van 1993 tot heden vrijwilliger bij het Patientenvervoer in het Elkerliek Ziekenhuis. De afdeling vrijwillig Patiëntenvervoer van het Elkerliek Ziekenhuis bestaat ruim 34 jaar en biedt ondersteuning aan de verpleging door middel van het patiënten transport. Walthera Hoet is hier 3 tot 5 dagdelen actief als vrijwilliger.
 • van 1974 tot 1996 leidster en bestuurslid van Peuterspeelzaal 't Kruimeltje. Walthera Hoet is 22 jaar als vrijwilligster verbonden geweest aan Peuterspeelzaal 't Kruimeltje. In die periode heeft zij 5 jaar deel uitgemaakt van het bestuur.

 • Overige gegevens: Walthera Hoet heeft de vrijwilligerspenning van de Gemeente Helmond ontvangen voor haar langjarige inzet als vrijwilligster voor het Vrijwillig Patiëntenvervoer van het Elkerliek Ziekenhuis.

Jos Leenen: Lid in de Orde van Oranje-Nassau

 • van 1959 tot heden Koorlid en vanaf 1990 dirigent bij het Sint Jozef Koor. Sinds 2017 leiding over het Dameskoor bij Sint Jozef. Jos Leenen heeft zich gedurende 50 jaar verdienstelijk gemaakt voor het muziekonderwijs in Helmond, met name voor de basisschoolkinderen. Dit geschiedde als docent van de Sint Jozefschool, maar in het bijzonder door zijn functie als docent van de kooropleiding van de Sint Jozefzangertjes en het Ward Centrum Nederland. Sinds 1990 is hij vaste dirigent van het Sint Jozefkoor.
 • van 1976 tot heden danser en vrijwilliger bij Morrisdansgroep Helmond. Jos Leenen is tevens bestuurslid sinds 2016.

Anton van Lieshout: Lid in de Orde van Oranje-Nassau

 • van 1985 tot 2015 Commissaris Fanfare Unitas. Anton van Lieshout was al jarenlang verbonden aan Fanfare Unitas toen hij in 1985 lid werd van de commissarissen.
 • van 1994 tot heden voorzitter Houtse Kluppels. In 1994 is Anton van Lieshout lid geworden van de carnavalsvereniging en heeft hij zitting gehad in diverse organiserende commissies. Sinds 2008 is hij als voorzitter van de commissie donateurs verantwoordelijk voor fondsenwerving.

 • van 2008 tot heden voorzitter van Mierlo-Hout Promotion.

 • van 2014 tot heden lid van activiteitencommissie Tourclub Mierlo-Hout.

 • van 2015 tot heden voorzitter Gildeheren van Gilde Sint Antonius Abt Mierlo Hout.

 • van 2001 tot heden is Anton van Lieshout betrokken bij Woonzorgcentrum Alphonsus/AmeideSavant met de organisatie van kleine evenementen voor ouderen.

 • van 2003 tot 2006 voorzitter Helmondse Atletiek Club (H.A.C.). In de jaren negentig werd Anton van Lieshout actief in de atletieksport. In 2003 heeft hij de functie van voorzitter op zich genomen.

 • Overige gegevens: Erelid Houtse Kluppels - Ere Kluppel. In 2014 heeft Anton van Lieshout de vrijwilligerspenning ontvangen van de gemeente Helmond voor zijn jarenlange inzet voor de gemeenschap in Mierlo-Hout en Carnavalsvereniging De Houtse Kluppels.

 

Cissie Maas: Lid in de Orde van Oranje-Nassau

 • van 1970 tot heden diverse functies en voorzitter HVV Helmond. HVV Helmond is de oudste voetbalclub van Helmond. Sinds 1970 is Cissie Maas actief voor deze vereniging en zette zij zich in om het vrouwenvoetbal gezicht te geven. De laatste jaren is zij voorzitter van HVV Helmond.
 • van 2008 tot heden voorzitter Stichting Homobelangen Helmond. Stichting Homobelangen Helmond is er voor homo’s, lesbiennes, biseksuelen, transgenders en travestieten uit de regio Helmond en omgeving. Cissie Maas is sinds 2008 voorzitter van deze stichting.

 • van 1974 tot 2015 diverse functies bij de KNVB. Cissie Maas is in 1974 gestart als jeugdscheidsrechter binnen de KNVB Zuid I. Waarna zij tot 2015 binnen verschillende functies actief is geweest als vrijwilligster.

Avelien Meinardi: Lid in de Orde van Oranje Nassau

 • 1998 – 2006 Raadslid 
  Burgerlid Groenlinks van              14 april 1998- 6 juli 1999
  Raadslid Groenlinks van               14 oktober 1999 – 13 maart 2002
  Fractievoorzitter Groenlinks vanaf 3 oktober 2000
  Raadslid Groenlinks van               14 maart 2002 – 2006  

 • van 1990 tot heden kartrekker en secretaris Groen Links afdeling Helmond. Sinds de oprichting van de lokale afdeling van Groenlinks in Helmond in 1990 is Avelien Meinardi actief als één van de kartrekkers en secretaris.

 • van 1998 tot 2009 vrijwilliger Natuur en Milieu Centrum Helmond. Het natuur en Milieu Centrum Helmond was verantwoordelijk voor de natuur- en milieu educatie in Helmond en omgeving gericht op de leerlingen in het Helmondse basisonderwijs.

 • van 1990 tot heden vrijwilliger Vluchtelingenwerk bij de LEV groep. Sinds de jaren negentig zet Avelien Meinardi zich in als vrijwilliger voor vluchtelingen die in procedure zijn voor een verblijfsvergunning.

Arthur van Roermund: Lid in de Orde van Oranje Nassau

 • van 1999 tot 2017 werkzaam bij de Eindhoven Universitiy of Technology. Belangrijke verdiensten in de ontwikkelings- en ontwerpmethodes voor “smart circuits”. Deze vinden toepassing in medische elektronica, draadloze communicatie en professionele meetapparatuur.
 • Voorzitter vakgroep Elektronica Eindhoven University of Technology. Werkzaam als hoogleraar en vakgroepsvoorzitter van de Mixed-Signal Microelectornis groep van de faculteit Electrical Engineering bij de Technische Universiteit Eindhoven.
  1999 - 2017 Mixed-Signal Micro-electronicsgroep 
  1999 - 2012 Voorzitter board ProRISC 
  2000 - 2012 Vice-voorzitter IPN, ICT Platform Nederland
  2002 - 2012 Wetenschappelijk directeur faculteits- Bestuur Electrical Engineering 
  2009 - 2012 Supervisory Board NRC Photonics
  1992 - 1999 Hoogleraar en vakgroepsvoorzitter 

Eric Smeulders: Lid in de Orde van Oranje Nassau

 • van 1971 tot heden diverse functies binnen de Handboogvereniging Houts Welvaren. Eric Smeulders heeft in de periode 1971 tot heden vele periodes deel uit gemaakt van het bestuur en is daarnaast actief als bouwcoördinator, onderhoudsman, wedstrijdorganisator en wedstrijdcommissaris.
 • van 2006 tot 2018 materiaalman voor GroenLinks afdeling Helmond. Eric Smeulders is al meer dan 10 jaar de "materiaalman" van de Helmondse afdeling van GroenLinks.

Maria Smit: Lid in de Orde van Oranje Nassau

 • van 2009 tot heden oprichter MeshedUp. Maria Smit is de oprichter van het steunpunt MeshedUp, wat opkomt voor patiënten uit België en Nederland die tijdens een ingreep een kunststof matje, sling of bandje geïmplanteerd kregen en daar dagelijks veel last van ondervinden.
 • van 1976 tot 1992 collectante voor diverse goede doelen, zoals onder andere KWF Kankerbestrijding. Maria Smit is in de periode 1976 tot 1992 collectante geweest van diverse goede doelen.

 • van 1993 tot 2000 Kinderopvang Maraboe, secretaris Ouderraad. In deze periode was Maria Smit actief als secretaris van de Oudenraad van Kinderopvang Maraboe.

Manfred Spiller: Lid in de Orde van Oranje Nassau

 • van 1997 tot 2017 lid van de Technische Dienst van 't Akkoordje. In de periode dat Manfred Spiller lid was van de Technische dienst verzorgde hij voor de optredens de opbouw en het aansluiten van de geluidsapparatuur. Daarnaast fungeerde hij als geluidsman achter het mengpaneel.
 • van 1992 tot heden vrijwilliger op de afdeling Vrijwillig Patiëntenvervoer van het Elkerliek ziekenhuis. De afdeling vrijwillig Patiëntenvervoer van het Elkerliek Ziekenuis bestaat 35 jaar. De groep vrijwilligers biedt ondersteuning aan de verpleging door middel van het patiënten transport. Manfred Spiller is sinds 1992 wekelijks actief als vrijwilliger op deze afdeling.

 • van 2013 tot heden vrijwilliger bij Vierbinden verbinden in vitale kernen. Sinds 2013 werkt Manfred Spiller als vrijwilliger techniek mee aan het doen slagen van de maandelijks terugkerende optredens voor vooral de oudere mensen.

 • Overige gegevens: Manfred Spiller heeft in 2017 de vrijwilligerspenning van de gemeente Helmond toegekend gekregen voor de 25 jaar dat hij actief was als vrijwilliger bij het Vrijwillig Patiëntenvervoer van het Elkerliek-Ziekenhuis.

Frans Stienen: Lid in de Orde van Oranje Nassau

 • van 1983 tot 2000 activiteiten in Asten en de Peel
  Voorzitter Oranje comité Asten
  Voorzitter Handbalvereniging Niobe te Asten
  Voorzitter Toneelstichting Anne Frank
  Voorzitter Stichting Basisschoolcatechese de Peel
  Voorzitter milieuplatform Asten
  Lid kwaliteitsteam Pabo De Kempel Helmond

 • van 1990 tot 1994 Raadslid Leefbaar Asten
 • van 1994 tot 1998 Wethouder gemeente Asten namens Leefbaar Asten
 • van 2003 tot 2005 Bestuurder Nederlands Handbalverbond, afdeling Brabant
 • van 2006 tot 2018 Wethouder gemeente Helmond
 • Overige gegevens: Frans Stienen heeft in 2018 de Stadspenning van de gemeente Helmond ontvangen.

Ine van de Laar-van Vijfeijken: Lid in de Orde van Oranje Nassau

 • van 1984 tot heden bestuurslid Groei en Bloei afdeling Helmond. Ine van de Laar-Van Vijfeijken is sinds 1984 bestuurslid en actief op vele fronten.  
 • van 2011 tot heden teamlid Buurtpreventieteam "De Rodes". Vanaf de oprichting in 2011 is Ine van de Laar-van Vijfeijken betrokken bij het team.
 • van 2000 tot heden lid Werkgroep thematische diensten kapel Willibrordhaeghe Deurne. Vanaf 2000 verzorgt Ine van de Laar-van Vijfeijken de bloemversieringen tijdens de maandelijkse vieringen en de vieringen op de kerkelijke feestdagen.
 • van 2009 tot heden vrijwilliger Vincent van Gogh instituut te Venray. In 2009, bij de start van de Montessori school, heeft Ine van de Laar-van Vijfeijken het initiatief genomen om met de kleuters op bezoek te gaan bij de bewoners van het Vincent van Gogh instituut. Samen met de bewoners worden er activiteiten ontplooid.

Leonie Vink: Lid in de Orde van Oranje Nassau

 • van 1993 tot 2017 diensthoofd bureaulisten en afstandscoördinator Stichting De Nijmeegse 4Daagse. Leonie Vink is in 1993 begonnen als (vrijwillig) Bureaulist bij het uitvoerend Comité. Al snel werd zij Diensthoofd bureaulisten en afstandscoördinator bij de 4Daagse.
 • van 2012 tot heden voorzitter Vereniging van Gouden-Kruisdragers Vierdaagse. Leonie Vink is sinds 2012 voorzitter van de Vereniging. Tevens schrijft zij de meeste artikelen in het ledenblad GOUD, dat een aantal malen per jaar uitkomt.

 • van 2012 tot heden Taalcoach bij Stichting LEV groep. Als taalcoach begeleidt Leonie Vink meerdere mensen bij hun inburgering in Nederland.

 • van 2007 tot heden diverse functies bij Barbershopkoor Southern Comfort Barber Gals. Leonie Vink bedenkt de meeste choreografie voor het koor, praat de optredens aan elkaar (Lady Speaker), zoekt passende gedichten bij de songs en draagt deze tijdens shows (Lady Poet) voor. Gedurende vele jaren heeft zij alle 'Storybooks' geschreven, schrijft de teksten voor de programmaboekjes en voor de media.

 • Overige gegevens: Leonie Vink heeft de 'toewijdingsmedaille' in goud van de Stichting De Vierdaagse gekregen.

Berry Wijnen: Lid in de Orde van Oranje Nassau

 • van 1995 tot heden Redactielid (voorheen bestuurslid) en bezorger van het blad Heemkundekring Helmont. Als vrijwilliger van de Heemkundekring Beistervelds Broek organiseerde Berry Wijnen lezingen en excursies voor leden. Vanaf 2002 was hij bestuurslid tot de fusie in 2011 met Heemkundekring Helmond, waarna hij zijn activiteiten voortzette als redactielid van het blad. Naast lid van onze kring, is Berry Wijnen ook actief als lid van de heemkundekring in Deurne.

 • van 2007 tot 2015 lid van later bestuurslid Huurdersraad/Bewonersraad Wocom. Berry Wijnen was bestuurslid van de huurdersbelangenvereniging 'De Vaart' ten behoeve van verbetering van de Anna Wijk/Suytkade.
 • van 1963 tot 1991 medeoprichter en lid Amusementsgroep de Keiegalmers.
 • van 1980 tot 1994 zanger Gregoriaans koor in bejaardenhuis het Rozenhof. Het Greoriaans koor verzorgt de eucharistieviering en zingen de Gregoriaanse mis voor de bewoners van het verzorgingshuis Rozenhof.
 • van 2000 tot heden voordrager van het Helmonds dialect. Op ludieke wijze draagt Berry Wijnen het Helmonds dialect voor bij verenigingen. Dit doet hij onder andere bij ouderenorganisaties zoals het KBO, KVO, Rode Kruis, Rotary en bejaardenhuizen met het doel: behoud van het Helmonds dialect.
 
 
Uw Reactie
Uw Reactie