Kamerverhuur? Vraag een vergunning aan!

Donderdag 5 augustus 2021

Bent u eigenaar of huurder van een woning in Helmond en wilt u kamers verhuren? In de meeste gevallen mag er maar één huishouden op een adres wonen. Om kamerbewoning mogelijk te maken heeft u een omgevingsvergunning nodig. Van 8 september tot en met 5 oktober kunt u deze aanvragen. De vergunning is maximaal 10 jaar geldig.

Tot 8 september kunt u geen aanvraag indienen. We willen met deze uitgifteronde alle belangstellende kamerverhuurders gelijke kansen bieden.

Meedoen met deze uitgifteronde

Meedoen met de uitgifteronde kan als voordeel hebben dat de kans dat voor uw pand toestemming wordt verleend groter is dan wanneer u op een later moment toestemming vraagt. Wij verlenen namelijk geen medewerking aan kamerbewoning, als een pand binnen 100 meter van een eerder vergund kamerbewoningspand ligt.

Aanvraag indienen?

Alle informatie en voorwaarden staan op de pagina over kamerbewoning.
Een aanvraag omgevingsvergunning vraagt u digitaal aan via het Omgevingsloket. Bereid uw aanvraag goed voor. Ga hier naar de website van het Omgevingsloket.

Wat als ik later een aanvraag wil indienen?

Meedoen met de uitgifteronde die op 8 september start is niet verplicht. U kunt uw aanvraag ook op een later moment indienen. Houdt u er in dat geval rekening mee dat de geldigheidsduur van een omgevingsvergunning korter is dan 10 jaar.

Omgevingsvergunning verplicht

In de meeste gevallen geldt dat u zonder omgevingsvergunning geen kamers mag verhuren. Wij letten hier de komende tijd extra goed op.

Meer informatie?

Neemt u dan gerust contact op via telefoonnummer 14 0492 of via kamerbewoning@helmond.nl.

Uw Reactie
Uw Reactie