Jaarrekening 2021 op woensdag 15 juni aangeboden aan de gemeenteraad

Donderdag 16 juni 2022

De Jaarrekening 2021 is op woensdag 15 juni aangeboden aan de gemeenteraad. Hiermee wordt een overzicht gegeven van de inkomsten en uitgaven die in 2021 door de gemeente zijn gedaan. Dit is de laatste Jaarrekening van dit college. Er is veel werk verzet in het afgelopen jaar en met de coronacrisis, de oorlog in Oekraïne en de inflatie die voelbaar werd, moest er een tandje bij. Ondanks dat, sluiten we het jaar 2021 af met een positief resultaat van € 18,9 miljoen euro. Waarvan € 7,6 miljoen nodig is voor lopende zaken die in 2022 zullen worden afgerond. € 5,2 miljoen moet nog worden doorgezet naar de Peelgemeenten voor een uitkering van centrummiddelen Beschermd Wonen die door Helmond zijn ontvangen. Uiteindelijk blijft er een positief saldo over van € 6,1 miljoen.

Wethouder van de Brug (Financiën): Mijn wethouderschap voor Helmond sluit ik af, maar ik laat het met een goed gevoel achter. De financiële situatie van de gemeente Helmond is gezond. Ondanks de extra uitdagingen die er waren, zijn we erin geslaagd om de woonlasten voor inwoners de afgelopen jaren laag te houden en enkel te laten stijgen met de inflatiecorrectie.

Financieel gezond

De financiële positie van de gemeente is verbeterd ten opzichte van 2020. Hiermee kan het jaar 2021 positief worden afgesloten. 2021 is een jaar waarin de coronacrisis voortduurde en de stad grote delen van het jaar op slot was. Ondanks de beperkingen die er in deze crisis waren, zijn er toch mooie resultaten behaald. Daarnaast is er voldoende buffer om tegenvallers in de toekomst op te kunnen vangen.

De grote opgaven waar we voor staan de komende jaren: extra taken voor gemeenten, forse stijgingen in bouwkosten en zorgen over de koopkracht van de inwoners, zijn allemaal omstandigheden die vragen om zorgvuldig financieel beleid. Daarom stelt het college aan de gemeenteraad voor om de 6,1 miljoen euro toe te voegen aan de algemene reserve.

Behandeling van de Jaarrekening in de gemeenteraad vindt plaats op 12 juli 2022, deze bijeenkomst kunt u live volgen via de website van de gemeenteraad helmond.raadsinformatie.nl/live

Uw Reactie
Uw Reactie