• Ondernemer
  • Hulp bij hoge energiekosten voor ondernemers

Hulp bij hoge energiekosten voor ondernemers

Naast huishoudens zijn ook bedrijven - van klein tot groot - hard geraakt door stijgende energieprijzen. Ondernemers zijn vaak net als consumenten bereid om stappen te zetten met besparen en verduurzamen, maar soms ontkomt u niet aan een hoog energieverbruik. Steeds meer ondernemers moeten net als huishoudens een variabel contract afsluiten. Naast de ontwikkelingen op de energiemarkt zijn er meer factoren waardoor ondernemers het financieel moeilijker hebben. Denk hierbij aan de hogere inkoopkosten, de krappe arbeidsmarkt en het verhogen van het minimumloon. Om ondernemers te ondersteunen zijn er verschillende maatregelen vanuit het Rijk en de gemeente. Daarover leest u meer hieronder.

Heeft u door de energiecrisis privé financiële zorgen?

Bekijk dan op deze pagina welke extra maatregelen er zijn voor inwoners. Hier vindt u onder andere informatie over extra vergoedingen, tips over energiekosten minderen en gratis of goedkope boodschappen, maaltijden, kleding en andere spullen.

 

Om de forse stijging van de energierekening van bedrijven deels te compenseren, neemt de overheid verschillende maatregelen. Op de website van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland vindt u nieuwe en bestaande regelingen. Er is nog veel in voorbereiding. Zodra er meer bekend is over de concrete invulling van de nieuwe energieregelingen is dat op die website te vinden.

Het Rijk is primair aan zet om met maatregelen te komen. De uitwerking hiervan laat echter op zich wachten en de vraag is of de maatregelen voldoende ondersteuning bieden. Daarom hebben wij samen met een vertegenwoordiging van ondernemend Helmond gekeken naar extra aanvullende maatregelen.

Subsidieregeling voor energiebesparende maatregelen

De energiecrisis is voor veel ondernemers een reden om versneld na te denken over duurzame keuzes. Bovendien bent u door te verduurzamen voorbereid op de toekomst, waarin groene aanpassingen steeds minder vrijblijvend worden. Ondernemers, gevestigd in Helmond, kunnen aanspraak maken op een subsidie ter waarde van maximaal € 1.000. Het doel is, logischerwijs, om energie te besparen en zo de kosten, in de toekomst, aanzienlijk te drukken. Met deze subsidie kunnen ondernemers een adviseur inhuren voor een energieadvies/scan op maat en/of om materialen voor verduurzamingsaanpassingen aan te schaffen. Heeft u goed inzichtelijk hoe u het beste het bedrijfspand kunt verduurzamen, dan kunt u er ook voor kiezen direct energiebesparingsmaatregelen te laten uitvoeren door een specialist of zelf materialen voor verduurzamingsaanpassingen aan te schaffen. Denk aan bijvoorbeeld energiebesparende verlichting, radiatorfolie, deurdrangers, isolatie, dubbel glas of een energiezuinige compressor.

Het beschikbare bedrag mag naar eigen vrijheid besteed worden binnen de gestelde kaders. Met deze maatregel ondersteunen we ondernemers bovendien om invulling te geven aan hun wettelijke energiebesparingsplicht.

Via de onderstaande knop kunt u de subsidie aanvragen.

 

De regeling is verlengd met 3 maanden en aanvragen is mogelijk tot 1 juni 2023.

Let op: bij de aanvraag moet een zogenaamd de-minimusverklaring ingevuld worden. Logt u in het formulier in met uw DigiD? Dan vult u de de-minimusverklaring digitaal in. Deze zijn in de aanvraag opgenomen. Wilt u niet met DigiD inloggen? Download dan de de-minimusverklaring hier. Deze moet u uitprinten, invullen en ondertekenen en inscannen. In de aanvraag moet u deze vervolgens uploaden. Waarom? De gemeente mag alleen dit soort subsidie verlenen aan een bedrijf als die niet meer dan 200.000 euro aan steunbedragen krijgt. Hieronder staat meer uitleg. Via deze link vindt u ook antwoorden op veelgestelde vragen en welke eventueel eerder ontvangen steun onder de-minimis valt.  

De-minimissteun in het kort

Gemeenten mogen bedrijven niet zomaar steun geven. Dit mag niet van de Europese regels en geldt in heel Europa. Zo voorkomen we dat er concurrentievervalsing ontstaat.

Als we toch steun willen geven, kan dit alleen onder een speciale regeling, die ‘de minimis’ heet. Hiermee kunnen we bedrijven toch steun verlenen tot een maximum van € 200.000,- over een periode van drie belastingjaren. Deze steun wordt dan niet gezien als staatssteun. De steun is zo minimaal dat het weinig tot geen effect heeft op het handelsverkeer tussen de Europese lidstaten.

Om van deze regeling gebruik te mogen maken, moeten we aan een aantal voorwaarden voldoen, waaronder het invullen van de de-minimisverklaring.

Zit u al aan de maximale steun? 

Wanneer een subsidie uit het Koopkrachtfonds Helmond wordt verleend, moet er bij het indienen van een aanvraag een verklaring de-minimissteun worden aangeleverd. In deze verklaring geeft u voor het huidige belastingjaar en de twee voorgaande belastingjaren aan of u al eerder de-minimissteun heeft ontvangen.  

Heeft u de-minimissteun toegekend gekregen? Dan willen we ook weten om hoeveel steun het gaat en waarvoor u deze heeft ontvangen. Zo kunnen wij controleren of er nog ruimte over is om de gevraagde subsidie te verlenen.

De invulwijzer 

We geven u graag een aantal tips voor het goed invullen van de verklaring. 

  • Check of u eerder de-minimissteun toegekend heeft gekregen. Dit staat meestal in de besluitbrief over de aangevraagde subsidie die u van bijvoorbeeld de gemeente, de provincie óf de rijksoverheid heeft gekregen. Daarbij heeft u dus ook al eerder een keer zo’n formulier in moeten vullen. Heeft u nooit eerder zo’n formulier in hoeven vullen? Vink dan aan ‘geen steun ontvangen’. Op deze website staat voor veel ondersteuningsmaatregelen of ze onder de-minimussteun vallen.
  • Bereken de juiste startdatum van de periode (geen) de-minimissteun. U bepaalt de begindatum waarover u de verklaring afgeeft door de begindatum van het huidige belastingjaar te nemen en dan twee jaar terug te rekenen. Bestaat uw bedrijf korter dan twee jaar? Dan vult u de datum van oprichting in. Als u ervoor kiest om met DigiD te ondertekenen, dan wordt dit automatisch door het systeem ingevuld.
  • De einddatum is de datum van het invullen van de verklaring. Als u ervoor kiest om met DigiD te ondertekenen, dan wordt dit automatisch door het systeem ingevuld.
  • Let op! De ondertekening mag digitaal alleen met uw DigiD. Wilt u niet met uw DigiD inloggen voor deze zakelijke aanvraag? Dan moet u de de-minimisverklaring printen, ondertekenen en inscannen. Alleen dan is het rechtsgeldig.

Heeft u vragen over het invullen van uw formulier?

Stuur dan een mail naar accountmanagement@helmond.nl met uw vraag. U ontvangt binnen twee werkdagen een reactie.

U kunt telefonisch contact opnemen met het Ondernemersloket via telefoonnummer 14 0492. U kunt ook rechtstreeks bellen met één van de accountmanagers economie. Hieronder vindt u de contactgegevens.

Manuel Martinez - industrie, kantoren en bedrijventerreinen
Telefoonnummer 06 51 66 57 85
E-mail m.martinez@helmond.nl

Adil Marra – centrum, horeca en detailhandel
Telefoonnummer 06 37 11 52 46
E-mail a.marra@helmond.nl

Ellen van Schijndel – starters, wijkwinkelcentra, kleine ondernemers en zzp’ers
Telefoonnummer 06 42 19 56 56
E-mail E.van.Schijndel@helmond.nl

Trudy van Horne – culturele ondernemers, organisaties en instellingen
Telefoonnummer 06 14 97 98 71
E-mail T.van.Horne@helmond.nl

Het ondernemersloket is ook bereikbaar via het e-mailadres: accountmanagement@helmond.nl.

Ondernemers, instellingen en organisaties uit de culturele sector kunnen mailen naar: kc@helmond.nl.

Als gevolg van de gestegen energieprijzen komen steeds meer werkgevers met hun bedrijf in zwaar weer of dreigen hierin terecht te komen. In combinatie met de sterk gestegen inkoopkosten, personeelstekorten en de terugbetalingsplicht van de in coronatijd opgebouwde belastingschulden zijn veel werkgevers in een soort perfecte storm beland.

Als WSP Helmond-De Peel zijn we er voor de werkgevers in onze arbeidsmarktregio. Ook – en misschien wel juist – als ze in zwaar weer verkeren. Vanuit onze één loket-filosofie kunnen we als strategisch partner adviseren: in goede en slechte tijden. De 19 accountmanagers en adviseurs staan voor je klaar. U kunt via deze link contact opnemen met het WSP.

Uw Reactie
Uw Reactie