Hooravond over begroting 2022

Woensdag 13 oktober 2021

Op dinsdag 2 november organiseert de Helmondse gemeenteraad een hooravond. Tijdens die avond mogen inwoners van Helmond op persoonlijke titel of namens een organisatie hun mening geven over de Programmabegroting voor 2022. De hooravond vindt plaats in de raadzaal in bestuurscentrum Boscotondo en begint om 19.30 uur.

In de Programmabegroting staan de inkomsten en uitgaven van de gemeente. De begroting bestaat uit een aantal programma’s, bijvoorbeeld werk en inkomen, cultuur en verkeer en mobiliteit. Per programma ligt vast wat de belangrijkste resultaten zijn die in het begrotingsjaar gerealiseerd moeten worden. Daarnaast is bepaald hoeveel geld het mag kosten.

Uw mening telt

De behandeling van de Voorjaarsnota (in juni) en de Programmabegroting (in november) zijn twee van de belangrijkste vergaderingen voor de gemeenteraad in een jaar. Tijdens die vergaderingen wordt namelijk bepaald waaraan het gemeenschapsgeld wel en niet wordt uitgegeven. Een belangrijk moment voor iedereen. Ook voor de inwoners, organisaties en instellingen van onze stad. Iedereen moet zijn mening kunnen geven over de voorgestelde keuzes. Daarom kunnen inwoners van Helmond hun mening over de voorstellen in de Programmabegroting delen met de gemeenteraad.

Meepraten

Wilt u de gemeenteraad laten weten hoe u denkt over de plannen, zoals die in de begroting staan, dan kunt u zich aanmelden door een e-mail te sturen naar de griffie. Stuur uw e-mail naar raadsgriffie@helmond.nl.

Spelregels

Er geldt een aantal spelregels:

  • Aanmelden kan tot vrijdag 29 oktober, 16.00 uur.
  • U dient in uw mailtje aan te geven: uw naam en telefoonnummer, het onderwerp waarover u wilt spreken en eventueel namens welke organisatie.
  • Het onderwerp dat u wilt bespreken, dient betrekking te hebben op de gemeentebegroting voor 2022.
  • De maximale spreektijd bedraagt 5 minuten.
Uw Reactie
Uw Reactie