Helmond komt ondernemers te hulp met Advies en Ondersteuning

Donderdag 11 mei 2023

Veel ondernemers zijn de afgelopen jaren geconfronteerd met tegenvallers. Denk bijvoorbeeld aan de hoge energiekosten, maar ook aan duurdere inkoop van grondstoffen. Daarnaast kampen veel ondernemers met hogere loonkosten en een personeelstekort en moeten zij per 1 oktober 2022 de door de coronapandemie uitgestelde belastingen terugbetalen. Uit gesprekken met ondernemers, ondernemersverenigingen en belangenbehartigers kwam de behoefte aan extra steun op specifieke thema’s naar voren. We komen ondernemers te hulp met de regeling Advies en Ondersteuning Ondernemers Helmond 2023.

De regeling houdt in dat ondernemers met personeel, die mede door de huidige koopkrachtcrisis in de problemen komen of extra expertise nodig hebben, aanspraak kunnen maken op advies en/of ondersteuning van gespecialiseerde advieskantoren.

Heeft u bijvoorbeeld hulp nodig om uw financiële huishouding beter te structureren? Heeft u bijvoorbeeld coaching nodig op het gebied van leiderschap en/of uw bedrijfsstrategie? Of heeft u door alle problematieken van de afgelopen jaren schulden opgebouwd en zou u graag advies krijgen hoe u hier het beste mee om kan gaan? Maak dan nu gebruik van deze regeling.

Financiële ondersteuning 

Voor ondernemers tot en met vijf medewerkers is de ondersteuning gemaximeerd op een waarde van € 5.000 en voor ondernemers met meer medewerkers is dit € 10.000. Voor deze regeling stellen wij vanuit het Koopkrachtfonds € 600.000 beschikbaar. Aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld.

Toegang regeling

De toegang tot de regeling wordt georganiseerd via het al bestaande Werkgeversservicepunt (WSP). Het WSP is te bereiken via het telefoonnummer 0492 - 75 33 03 of via info@wsphelmond-depeel.nl. De regeling start per 1 mei en eindigt 1 december 2023. Om het gebruik van de regeling zo groot mogelijk te maken komt er in de eerste weken van mei bij de ondernemers een brief en flyer op de mat.

Andere steunmaatregelen

Voor ondernemers hebben we, vanuit het Koopkrachtfonds, een aantal andere steunmaatregelen om ondernemers te helpen:

  • Subsidieregeling energiebesparende maatregelen: Ondernemers konden al langer aanspraak maken op een subsidie tot € 1.000 om te helpen met het verduurzamen van het bedrijfspand. Inmiddels hebben veel ondernemers de weg naar deze regeling weten te vinden. Er zijn meer dan 300 aanvragen ingediend. Dat heeft geleid tot een totaal uitgekeerd bedrag van bijna € 250.000. Ondernemers kunnen nog tot 1 juni 2023 een aanvraag doen.
  • Schrappen precariobelasting: Ook is op 11 april 2023 besloten om de precariobelasting in 2023 niet te innen. Hiermee is een bedrag van ongeveer € 86.000 gemoeid, dat wordt gedekt vanuit het koopkrachtfonds.
Uw Reactie
Uw Reactie