Global Goals Helmond 2020

Het College van B&W van Helmond zet zich in om de 17 Global Goals van de Verenigde Naties voor duurzame ontwikkeling te realiseren. De Helmondse inzet op de GG’s is neergelegd in het coalitieakkoord en qua ambitie verder uitgewerkt in de Raadsinformatiebrief 33(2019).

Waarom Global Goals?

De Global Goals zijn de wereldwijde afspraken over duurzame ontwikkeling. In 2030 moeten belangrijke stappen zijn gezet naar een eerlijkere verdeling van welvaart en welzijn en een schonere, gezondere en veiligere wereld voor iedereen. Alle Global Goals hebben doelen die direct of indirect verband houden met het dagelijkse werk van lokale en regionale overheden. De Verenigde Naties roepen gemeenten op om zelf, lokaal, te zorgen voor een duurzaamheidsagenda die bijdraagt aan het behalen van de Global Goals.

Het college zegt hierover in het Coalitieakkoord: “Omdat we oog hebben voor mondiale ontwikkelingen besteedt Helmond voortaan één euro per inwoner aan uitvoering van de Global Goals. Vanuit deze doelstellingen voelen we zowel verantwoordelijkheid voor inwoners in onze eigen stad als in andere landen.”

De 17 doelen:

De SDG’s (Sustainable Development Goals of Duurzame Ontwikkelingsdoelen) zijn zeventien doelen om van de wereld een betere plek te maken in 2030. De SDG’s zijn afgesproken door de landen die zijn aangesloten bij de Verenigde Naties (VN), waaronder Nederland. De doelen kwamen er op basis van wereldwijde inbreng van organisaties en individuen.    

Subsidie Global Goals(GG’s) Helmond 2020

Begin 2020 is de Adviescommissie Subsidies Global Goals Helmond ingesteld. Deze adviescommissie GG vervult haar taak binnen de door het college en raad vastgestelde kaders. Ze speelt een belangrijke rol in de beoordeling van de subsidieaanvragen en adviseert het college over de hoogte van de te verlenen subsidie. De Adviescommissie komt in juni 2020 bijeen om de pitches te vernemen en alle aanvragen te beoordelen.

Het is op dit moment niet meer mogelijk om subsidie aan te vragen.

Documenten

Kunt u de documenten op deze pagina niet goed lezen? Klik dan hier om een toegankelijk document aan te vragen

Uw Reactie
Uw Reactie