Gemeente Helmond en Vebego FS gaan samenwerking aan voor de facilitaire dienstverlening

Donderdag 13 juli 2023

Eerder dit jaar hebben wij een Europese aanbesteding opgestart voor een nieuwe facilitaire dienstverlener. Hiermee is een uitvraag gedaan voor één multi service partner die een groot aantal facilitaire diensten op de gemeentelijke locaties kan verzorgen. Denk hierbij aan de afvalinzameling en afvoer van afval, de beveiligingsdienstverlening, schoonmaak, catering en het onderhouden van de koffieautomaten.

Deze opdracht is onlangs gegund aan Vebego Facility Solutions (FS). De plannen en gastvrije uitstraling van Vebego FS sluiten goed aan op de dienstverleningsvisie en de duurzaamheidsambities die gemeente Helmond de komende jaren nastreeft. Vebego FS zal gemeente Helmond vanaf de verhuizing naar het Huis voor de Stad operationeel verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van facilitaire diensten in het nieuwe pand en op de overige gemeentelijke locaties.

Samenwerking verandert wijze waarop gemeente Helmond haar facilitaire organisatie inricht

Wij maken met deze samenwerking een volgende stap in de overgang naar een facilitaire regie-organisatie. Dit betekent dat ons facilitair team alleen strategische en tactische regietaken uitvoert. Alle operationele taken, rollen en de coördinatie daarvan zijn uitbesteed aan Vebego FS. Met andere woorden, de gemeente Helmond heeft het ‘Wat’ uitgevraagd en Vebego FS is verantwoordelijk voor de invulling van het ‘Hoe’. Hiermee kiezien wij om te sturen op kwaliteit en flexibiliteit en om de facilitaire dienstverlening verder te professionaliseren.

Over aanbesteden

Deze aanbesteding is uitgevoerd aan de hand van onze aanbestedingsregels. Wilt u hier meer over lezen? Op onze website (Richtlijnen aanbesteding en inkoop | Gemeente Helmond) vindt u meer informatie over het aanbestedingsproces.

Uw Reactie
Uw Reactie